Aanpassingen Handelsregister: meer privacy en verbeterde toegankelijkheid

Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over de voortgang van Datavisie Handelsregister.
De Datavisie HR wil een beleidskader bieden voor integer gebruik van de data uit het
HR door de privacy van de ingeschrevenen te verbeteren en tegelijkertijd de toegankelijkheid
van het HR te vergroten.

De afgelopen jaren kregen ingeschreven ondernemers steeds meer last van ongewenst
gebruik van hun zakelijke gegevens. Gegevens die bij wet verplicht openbaar zijn worden
bijvoorbeeld gebruikt voor marketingdoeleinden, terwijl daar geen toestemming voor
is gegeven. Adresgegevens van individuen worden op internet gepubliceerd (doxing)
en vooral steeds meer zelfstandige ondernemers hebben online en fysiek last van dreigende
situaties. Om deze problemen tegen te gaan en te zorgen dat het Handelsregister mee
blijft gaan met de tijd, wordt een aantal zaken verbeterd:

  • betere bescherming van persoonsgegevens;

  • een rem op ongewenste directe marketing;

  • een nieuwe vorm van het financieren van het Handelsregister.

Ondernemers die ingeschreven staan kunnen voor een jaarlijkse bijdrage volop van de
handelsregisterfuncties zoals uittreksels gebruik maken. Het verdienmodel van ongewenst
datagebruik door derden valt hierdoor weg.

Proces Een belangrijk onderdeel is de wijziging in de financiering van het Handelsregister.
Ondernemers die ingeschreven staan gaan hier een vaste bijdrage per jaar voor betalen.
Deze regelgeving ligt ter consultatie openbaar voor zodat iedereen daarop zijn zienswijze
kan geven.
Het verbod op het gebruik van handelsregistergegevens voor direct marketingdoeleinden
wordt opgenomen in een tweede wetsvoorstel dat staat gepland voor komend jaar. Naast
deze maatregelen zal de controle van de gegevens door de Kamer van Koophandel (KvK)
worden aangescherpt. Een voorbeeld is dat KvK bij inschrijving in het Handelsregister
monitort op onaannemelijke bedrijfslocaties zoals een bedrijf dat gevestigd zou zijn
op een gevangenisterrein. De planning is voor eind 2025 zoveel mogelijk maatregelen
doorgevoerd te hebben.

De internetconsultatie Wetsvoorstel financieringsstructuur Handelsregister staat open
tot 9 juni 2024 (https://www.internetconsultatie.nl/financieringsstructuurhr/b1).

Bron: Min. EZK 08-05-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-820763