Algemene vergaderingen mogen weer volledig digitaal

Privaatrechtelijke rechtspersonen mogen opnieuw geheel digitaal vergaderen. Tijdens
de coronapandemie was dit tijdelijk toegestaan. De ministerraad heeft op voorstel
van minister Weerwind voor Rechtsbescherming ingestemd met indiening van een wetsvoorstel
hierover bij de Tweede Kamer.

Veel rechtspersonen zijn verplicht om minimaal 1 keer per jaar met hun leden of aandeelhouders
te vergaderen. Tot nu waren deze vergaderingen wettelijk verplicht fysiek of deels
fysiek en deels digitaal. Tijdens de coronapandemie werd ook volledig digitaal vergaderen
tijdelijk toegestaan. In de praktijk is dit door veel rechtspersonen als succesvol
ervaren. Daarom wordt volledig digitaal vergaderen opnieuw en permanent toegestaan.

Voor volledig digitaal vergaderen moet voldoende draagvlak bestaan onder leden of
aandeelhouders. Leden en aandeelhouders moeten goed geïnformeerd worden over de toegang
tot een digitale vergadering. Ook moet een volledig digitale vergadering plaatsvinden
via een middel waarmee deelnemers kunnen worden geïdentificeerd en kunnen stemmen.
Hiervoor zijn gebruikelijke videobel-applicaties geschikt. Daarnaast vereenvoudigt
het wetsvoorstel een elektronische oproep voor een algemene vergadering, zoals een
e-mail.

Het wetsvoorstel wordt op korte termijn ingediend bij het parlement. Het streven is
dat de wet per 1 januari 2025 in werking zal treden.

Bron: Ministerie JenV 22-12-2023

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-768599