Belangrijkste wijzigingen per begin 2024 van EZK

De regels voor online bescherming van consumenten worden aangescherpt, wijziging van
de lijst van duurzame investeringen die in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek
en de jaarlijkse vaststelling van de bedragen voor coöperatieve energieopwekking.
Dit zijn een aantal van de belangrijkste veranderingen van regels en wetten op het
terrein van Economische Zaken en Klimaat die begin 2024 ingaan.

Bv online oprichten Vanaf 1 januari 2024 kan een nieuwe bv voor het eerst ook online worden opgericht,
zónder dat een ondernemer fysiek hiervoor naar een kantoor van een notaris hoeft te
gaan. De notaris stelt een akte op die samen met de ondernemer via videobellen wordt
doorgenomen en waarbij de ondernemer zich met een digitaal identificatiemiddel legitimeert.
De akte kan dan ook online ondertekend worden. Een notaris mag weigeren om de oprichting
online te doen. Bijvoorbeeld als er een vermoeden is dat er sprake is van identiteitsfraude
of twijfel of een aanvrager zelfstandig beslissingen kan nemen.

Omgevingswet Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Deze wet bundelt een groot aantal
wetten, regels en voorschriften over de fysieke leefomgeving in één wet. Daarnaast
zorgt de wet voor één digitaal loket voor het aanvragen van vergunningen en de start
van projecten. De wet heeft ook gevolgen voor ondernemers en hun activiteiten (zoals
bedrijfspanden, industrieterreinen) en voor de energietransitie en infrastructuur.
Meer informatie over de Omgevingswet is te vinden via het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties.

Subsidie voor isolatie en warmtepompen aangepast De Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE-regeling) is per
1 januari veranderd. Huiseigenaren kunnen komend jaar met de ISDE-regeling opnieuw
subsidie aanvragen voor het verduurzamen van hun woning, zoals isolatie of een warmtepomp.
De subsidiebedragen voor isolatie met biobased materialen, zoals hout en vezelhennep,
zijn verhoogd. Daarnaast wordt het makkelijker om subsidie aan te vragen voor de isolatie
van monumentale panden.

Voorlopige correctiebedragen Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE)
Met de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) kan een energiecoöperatie
of vereniging van eigenaars (vve) in aanmerking komen voor subsidie op hernieuwbare
(duurzame) elektriciteit uit zonne-energie, windenergie of waterkracht. De subsidie
bedraagt het verschil tussen een basisbedrag (de kostprijs voor de productie van hernieuwbare
elektriciteit) en een correctiebedrag waarin de elektriciteitsprijs meetelt. Per 1
januari zijn de voorlopige correctiebedragen van 2024 aangepast om de ontwikkeling
van de stroomprijzen mee te laten tellen in de hoogte van de subsidie.

DSA: verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid veel gebruikte digitale diensten Betere bescherming van grondrechten, de aanpak van online misleiding en gebrekkige
informatie, een gelijk speelveld voor bedrijven en digitale handel makkelijker maken.
Dat zijn de doelen van de nieuwe Digital Services Act (DSA) die vanaf 17 februari
2024 geldt voor veel gebruikte onlinemarktplaatsen, sociale netwerken, zoekmachines,
cloudaanbieders, online reis- en accommodatieplatforms, internetproviders en platforms
om content te delen zoals videoplatforms. Onlinemarktplaatsen moeten bijvoorbeeld
meer informatie inwinnen én publiceren over de bedrijven (handelaren) op hun platform.

Ook moeten digitale diensten onder andere de regels voor het verwijderen van informatie
of gebruikersaccounts uitgebreider uitleggen aan gebruikers. In de DSA wordt het online
platforms verboden om nog langer advertenties te personaliseren op grond van bijvoorbeeld
geloofsovertuiging of seksuele geaardheid. Minderjarigen zijn straks bovendien extra
beschermd tegen gepersonaliseerde advertenties. Dat moet eraan bijdragen dat ze geen
ongepaste reclame te zien krijgen.

DMA: eerlijke concurrentie en betere consumentenbescherming allergrootste digitale
platforms
Vanaf 6 maart 2024 moeten zes bekende digitale platforms met in totaal 22 van hun
diensten aan de nieuwe Digital Markets Act (DMA) voldoen. Het gaat om Alphabet (onder
andere Google Search, YouTube), Amazon, Apple (onder andere Appstore), ByteDance (TikTok),
Meta (onder andere Facebook, Whatsapp) en Microsoft (onder andere Windows, LinkedIn).
De DMA beschermt consumenten en ondernemers, zorgt voor meer concurrentie en ook keuzevrijheid
op digitale markten en regelt beter toezicht bijvoorbeeld op fusies en overnames.

Nederland is een van de drijvende krachten achter deze nieuwe Europese concurrentieregels
geweest. Door de DMA kunnen gebruikers van deze platforms straks individuele berichten
sturen van de ene naar de andere berichtendienst. Ook mogen appontwikkelaars niet
meer worden gedwongen om het betaalsysteem te gebruiken van appstores en mogen platforms
eigen producten of diensten niet bevoordelen, bijvoorbeeld door ze bovenaan de zoekresultaten
te zetten. Ook regelt de DMA de mogelijkheid om eigen data van een platform naar een
ander platform mee te nemen en de mogelijkheid vooraf geïnstalleerde apps te kunnen
verwijderen. Verder komt er een ruimere meldingsplicht om fusies en overnames in de
digitale economie te kunnen beoordelen.

Bron: Min. EZK 29-12-2023.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-771429