Bezwaar tegen looptijd 30%-regeling opnieuw behandeld door nieuw beleid

Een verzoek om toepassing van de 30%-regeling is door een vormfout niet behandeld.
Vanaf 2023 is herbeoordeling mogelijk als in het bezwaarschrift tegen de buitenbehandelingstelling
alsnog de gevraagde informatie wordt aangeleverd.

Een vrouw werkt sinds 15 april 2021 bij een bv. Zij verzoeken op 5 augustus 2021 om
toepassing van de 30%-regeling. De inspecteur stelt dat er sprake is van een vormverzuim
omdat de aanvraag digitaal met Docusign is ondertekend terwijl de Belastingdienst
alleen fysieke (‘natte’) handtekeningen accepteert. Hij besluit op 3 november 2021
om het verzoek niet te behandelen omdat dit niet aan de wettelijke vereisten voldoet.
Op 29 november 2021 maakt de gemachtigde van de bv bezwaar tegen deze ‘buitenbehandelingstelling’.
Het bezwaarschrift komt op 1 december 2021 bij de inspecteur binnen, maar de gemachtigde
van de bv trekt dit op 7 januari 2022 in na telefonisch contact met de inspecteur.
De inspecteur merkt daarop het bezwaarschrift tegen de buitenbehandelingstelling aan
als een nieuw verzoek om toepassing van de 30%-regeling. Hij geeft op 10 januari 2022
aan de vrouw een beschikking 30%-regeling af met een looptijd vanaf 1 januari 2022.
De vrouw tekent tevergeefs bezwaar aan tegen de vastgestelde looptijd. Zij stelt in
beroep dat de ingangsdatum 15 april 2021 dan wel 1 december 2021 zou moeten zijn.

Ingangsdatum alsnog op 15 april 2021 gesteld Rechtbank Noord-Holland wijst de zaak op verzoek van partijen terug naar de inspecteur
zodat hij opnieuw uitspraak kan doen op het bezwaar. De inspecteur heeft namelijk
verklaard dat er sinds 2023 nieuw beleid geldt waardoor de aanvraag 30%-regeling opnieuw
kan worden beoordeeld. Een herbeoordeling is nu mogelijk als in het bezwaarschrift
tegen de buitenbehandelingstelling alsnog de gevraagde informatie wordt aangeleverd.
De inspecteur gaat er hierbij vanuit dat het bezwaarschrift van 29 november 2021 ook
namens de vrouw is ingediend. Het is niet in geschil dat zij vanaf 15 april 2021 voldeed
aan de voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling. De herbeoordeling zal daarom
leiden tot een beschikking met 15 april 2021 als startdatum.

Bron: Rb. Noord-Holland 08-12-2023 (gepubl. 26-01-2024).

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-781788