Bijna helft scholingsbudget niet uitgegeven

Werknemers laten gezamenlijk jaarlijks meer dan € 1,5 miljard aan opleidingsbudget
liggen. Werkgevers stellen volop opleidingsbudgetten beschikbaar, maar slechts 55%
van het totaalbedrag wordt door werknemers benut. Dit blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging
AWVN naar het opleidingsbeleid van Nederlandse werkgevers.

In bijna 80% van de cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen (avr’s) staan afspraken
over leren, ontwikkeling en scholing. Er worden veel verschillende afspraken gemaakt,
vooral over opleidingsbudgetten (in driekwart van de cao’s en avr’s), maar ook over
verplichte opleidingen, de inzet van loopbaancoaches, ontwikkeladviezen, stages en
van werk-naar-werktrajecten.

Uit het AWVN-onderzoek blijkt dat de meeste werkgevers jaarlijks een bedrag van tussen
€ 500 en € 1.000 per werknemer beschikbaar stellen. Volgens de ondervraagde werkgevers
wordt jaarlijks slechts 55% van de beschikbare opleidingsbudgetten benut. Van de jaarlijks
circa € 4 miljard die ze beschikbaar stellen als opleidingsbudget, wordt tenminste
€ 1,5 miljard niet uitgegeven. Mogelijk valt dit bedrag in de praktijk nog hoger uit.
Omdat het niet-bestede geld een aantal jaren blijft liggen, is op dit ogenblik een
bedrag van enige miljarden direct beschikbaar voor de ontwikkeling van werknemers.

Bron: AWVN 26-01-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-781438