Btw-naheffing over management fee alsnog verminderd

De management fee is verminderd omdat de betreffende bv in financiële problemen kwam.
Uit EU-jurisprudentie blijkt dat er in dit geval van het werkelijk in rekening gebrachte
bedrag kan worden uitgegaan.

Een btw-ondernemer houdt zich bezig met hypotheek- en kredietbemiddeling, het beheren
van onroerend goed en het verrichten van managementwerkzaamheden voor onder andere
A bv. Zij spreekt met A bv een management fee van € 100.000 per jaar af. A bv komt
in financiële problemen, waarna haar hypotheekverstrekker eist dat de fee wordt verminderd
naar € 75.000 per jaar. De ondernemer factureert daarop in 2015 en 2016 dit lagere
bedrag. Zij neemt in 2016 een memoriaalboeking op van € 50.000 als ‘Nog te factureren’.
De inspecteur legt na een boekenonderzoek een naheffingsaanslag btw op met een vergrijpboete
van 25% én een vergrijpboete van 25% voor het niet indienen van suppletieaangiften.

Geen lagere naheffing Rechtbank Den Haag oordeelde dat de inspecteur terecht geen rekening hield met de
verlaging van de vergoeding omdat de btw-ondernemer geen correctiefacturen uitschreef
voor de wijziging van de management fee. Ook de vergrijpboeten voor grove schuld waren
terecht opgelegd en er was geen sprake van dubbele beboeting van hetzelfde feit.

Naheffing verlaagd en boetes vervallen Hof Den Haag verlaagt de naheffingsaanslag alsnog met € 10.500 (21% x € 50.000) omdat
vaststaat dat de btw-ondernemer in 2015 en 2016 slechts € 150.000 heeft gefactureerd
en ontvangen. Uit EU-jurisprudentie blijkt dat er in dit geval van het werkelijk in
rekening gebrachte bedrag kan worden uitgegaan. Het maakt niet uit dat er in de administratie
een bedrag van € 50.000 als ‘Nog te factureren’ is opgenomen. De inspecteur verklaart
ter zitting dat de vergrijpboetes kunnen vervallen in verband met de vermindering
van de naheffing. Het hof merkt nog op dat de vergrijpboetes op zich al onterecht
waren omdat grove schuld niet aannemelijk is gemaakt. Er kan niet worden vastgesteld
wat de ondernemer precies (verkeerd) heeft gedaan.

Bron: Hof Den Haag 30-11-2023 (gepubl. 15-01-2024).

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-777895