CO2-uitstoot werkgebonden personenmobiliteit vanaf 1 juli 2024

Organisaties met 100 of meer werknemers zijn vanaf 1 juli 2024 verplicht te rapporteren
over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van hun werknemers. Dit is de rapportageverplichting
werkgebonden personenmobiliteit (WPM). Deze rapportageverplichting zou eerst ingaan
op 1 januari 2024, maar is uitgesteld naar 1 juli 2024.

Uiterlijk 30 juni 2025 moet de werkgever de gevraagde gegevens over 2024 insturen.
In de handreiking ‘Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit’ staat om welke
gegevens het gaat. Meer informatie over de WPM en de handreikingen is te vinden op
de website van RVO.nl.

Bron: Forum Salaris, 30-01-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-784230