CPB: Coronasteun had eerder mogen eindigen

Vanuit economisch perspectief heeft het steunbeleid in verband met de coronacrisis
te lang geduurd, zo concludeert het Centraal Planbureau.

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft onderzoek gedaan naar de steun die de overheid
ondernemingen heeft geboden om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden. Daarbij
staan de omvang en de effecten van de steunmaatregelen centraal. Ongeveer 35% van
de Nederlandse bedrijven hebben gebruikgemaakt van het belastinguitstel, de loonsubsidie
NOW, de vastelastensubsidie TVL of de inkomensondersteuning Tozo. Horecabedrijven
en organisaties en instellingen in de culturele sector hebben relatief het vaakst
de regelingen benut. De omvang van het Nederlandse steunpakket was overigens kleiner
dan in andere Europese landen, Japan en Angelsaksische landen. Dat is ook in lijn
met de kleinere economische impact van de coronacrisis in Nederland.

Te lang doorgegaan met steunmaatregelen Met de coronasteun aan bedrijven en zelfstandigen voorkwam de Nederlandse overheid
een snelle oploop van de werkloosheid. De overheid heeft de steunmaatregelen tijdig
geïntroduceerd en zo grote economische schade voorkomen. Maar toen de economie herstelde
en de arbeidsmarkt verder verkrapte, bleven de steunmaatregelen bestaan. Er heeft
zelfs ten dele een verruiming plaatsgevonden, waardoor de doelmatigheid van de maatregelen
afnam. Afbouw van coronasteunregelingen bleek onder meer lastig vanwege gewekte verwachtingen
bij het bedrijfsleven. Maar de aanscherping in de vorm van gerichtere uitvoeringsregels
is ook moeilijk gebleken.

Lessen voor de toekomst Het CPB formuleert de volgende lessen voor toekomstige economische crises. Schokbestendige
overheidsfinanciën en wendbare uitvoeringsorganisaties zijn voorwaarden om eventueel
steunbeleid tijdig en gericht te kunnen vormgeven. Vooraf duidelijkheid over de omvang
en de looptijd van de maatregelen helpt de overheid in de toekomst om steunbeleid
tijdig af te bouwen. Bij volgende crises is het ook belangrijk te voorkomen dat men
automatisch naar de overheid kijkt voor compensatie. Het is daarom aan te bevelen
dat bedrijven en burgers voldoende buffers aanhouden om nieuwe schokken zelf op te
kunnen vangen.

Bron: Centraal Planbureau, 18-06-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-835794