CV is ten onrechte tot een fiscale eenheid voor de btw gerekend

De inspecteur onderbouwt niet dat de CV economisch is verbonden met de twee andere
vennootschappen. Tussen deze andere vennootschappen is echter wel sprake van financiële,
organisatorische en economische verwevenheid.

Een man is middellijk aandeelhouder en bestuurder van een holding en een bv. Hij is
tevens via een stichting vennoot van CV 2. De bv huurt een pand inclusief inventaris
van de holding. Volgens de inspecteur vormt de holding vanaf 1 december 2020 samen
met de bv, CV 2 en een andere CV (CV 1) een fiscale eenheid voor de btw. De holding
tekent tegen deze beschikking op 4 december 2020 bezwaar aan. CV 2 is op 20 augustus
2021 failliet verklaard en wordt vanaf 21 augustus 2021 niet meer tot de fiscale eenheid
gerekend. De inspecteur wijst op 25 juli 2022 het bezwaar gedeeltelijk toe. Hij verwijdert
CV 1 met terugwerkende kracht tot 1 december 2020 uit de fiscale eenheid.

Alleen fiscale eenheid met de bv Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de holding vanaf 1 december 2020 wel een
fiscale eenheid voor de btw vormt met de bv, maar niet met CV 2. Voor de aanwezigheid
van een fiscale eenheid moet er sprake zijn van financiële, organisatorische en economische
verwevenheid. De inspecteur stelt dat CV 2 in economisch opzicht is verweven met de
holding en de bv, maar onderbouwt dit niet. Er is gezien verklaringen van de holding
hoogstens sprake van verwaarloosbare economische verbondenheid, waardoor CV 2 dus
ten onrechte tot de fiscale eenheid is gerekend. Vaststaat dat de holding financieel
is verweven met de bv. Er is ook sprake van organisatorische verbondenheid omdat beide
vennootschappen dezelfde (indirect) bestuurder hebben. Het maakt niet uit dat zijn
bestuursfuncties per vennootschap totaal verschillen. De bv is door het pand met inventaris
dat zij huurt ook in economisch opzicht verweven met de holding. Ongeveer 40% van
de omzet van de holding over 2020 is afkomstig van deze verhuur. De holding heeft
onvoldoende onderbouwd dat niet alle facturen zijn betaald.

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 23-01-2024 (gepubl. 29-01-2024).

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-783761