Energielijst 2020 gepubliceerd

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de Energielijst 2020 gepubliceerd. Hierin zijn de investeringen opgenomen die vanaf 1 januari 2020 in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek (EIA).
De lijst is ten opzichte van Energielijst 2019 op enkele punten gewijzigd. De nadruk ligt hierbij op nieuwe maatregelen die de klimaat- en energietransitie bevorderen. Wijzigingen zijn aangebracht in de volgende categorieën investeringen:
• Energietransitie en CO2-emissiereductie
• Gebouwde omgeving
• Processen
• Transportmiddelen
• Duurzame energie
De EIA is van toepassing op investeringen op de Energielijst 2020 waarvoor verplichtingen zijn aangegaan of voortbrengingskosten zijn gemaakt op of na 1 januari 2020.
Bron: Min. EZK 11-12-2019