EP gaat akkoord met CSDDD-richtlijn

Het Europees Parlement heeft 24 april 2024 voor de CSDDD-richtlijn gestemd. Met deze
wet kunnen grote bedrijven verantwoordelijk gehouden worden voor de milieuproblemen
en mensenrechtenschendingen in hun waardeketens.

En dat niet alleen: de zogeheten anti-wegkijkwet verplicht deze bedrijven die problemen
en schendingen op te sporen, aan te pakken en tegen te gaan.

Naming and shaming Bedrijven zijn verplicht onderzoek te doen naar eventuele misstanden in hun hele waardeketen
en moeten daar vervolgens jaarlijks verslag van doen. De EU-landen moeten bedrijven
van gedetailleerde informatie voorzien over hun verplichtingen. Ook zullen ze een
toezichthoudende autoriteit opzetten of er één aanwijzen om onderzoek te doen naar
of sancties op te leggen aan bedrijven die zich niet aan de regels houden. Zulke sancties
omvatten publiekelijke terechtwijzingen (‘naming and shaming’) en boetes van maximaal
5% van de wereldwijde omzet van een bedrijf. Bedrijven zijn aansprakelijk voor de
schade die ontstaat als ze hun zorgvuldigheidsverplichtingen niet naleven en moeten
hun slachtoffers volledig vergoeden.

Planning De Raad moet de richtlijn nu ook formeel goedkeuren, waarna deze wordt ondertekend
en in het Publicatieblad van de EU gepubliceerd. Twintig dagen later zal de richtlijn
in werking treden. Daarna krijgen de EU-landen twee jaar de tijd om de nieuwe regels
om te zetten in nationaal recht. De nieuwe regels gelden:

  • vanaf 2027 voor bedrijven met meer dan 5.000 werknemers en een omzet van boven de
    € 1,5 miljard;

  • vanaf 2028 voor bedrijven met meer dan 3.000 werknemers en een omzet van boven de
    € 900 miljoen;

  • vanaf 2029 voor alle resterende bedrijven die onder de richtlijn vallen, namelijk
    die met meer dan 1.000 werknemers en een omzet van boven de € 450 miljoen.

Bron: EP, 24-04-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-817730