Extra controle op dubbele aangiften omzetbelasting

De Belastingdienst kan steeds vaker ontvangen aangiften omzetbelasting niet verwerken,
omdat deze dubbel en met hetzelfde aangiftekenmerk zijn ingediend. Het kost extra
tijd om deze aangiften handmatig te verwerken. Daarom voert de Belastingdienst vanaf
6 februari 2024 een extra controle uit.

De Belastingdienst controleert al op dubbele aangiften waarvan de inhoud identiek
is. De datum en het tijdstip van de aangiften kunnen hierbij wel verschillen. Als
de Belastingdienst constateert dat al eerder een aangifte met hetzelfde aangiftekenmerk
is ontvangen én dat de inhoud van beide aangiften identiek zijn, verwerkt de Belastingdienst
deze volgende, identieke aangifte niet.

Werkwijze extra controle Vanaf februari 2024 breidt de Belastingdienst de controle uit op dubbele aangiften
waarvan de inhoud niet identiek is. Dit gaat als volgt in zijn werk:

  • het systeem verwerkt batches (groepen aangiften)

  • normaal is het tijdsvenster van een batch 24 uur

  • de systemen controleren iedere batch op dubbele aangiften

  • als in een batch 1 of meerdere dubbele aangiften zitten, leggen de systemen dit vast

  • de systemen controleren of de dubbele aangiften inhoudelijk identiek zijn aan elkaar

  • zijn de dubbele aangiften inhoudelijk niet identiek aan elkaar, dan verwerken de systemen
    de inhoudelijke gegevens van de laatste aangifte in de batch met de datum en het tijdstip
    van de eerste aangifte

Let op! De Belastingdienst gaat ervan uit dat de inhoudelijke gegevens van de laatste aangifte
de juiste zijn. Voor de beoordeling of een aangifte al dan niet tijdig is ingediend,
kan de datum en het tijdstip van de eerste aangifte relevant zijn.

Wijzigingen met een suppletie In de ideale situatie ontvangt de Belastingdienst per aangiftekenmerk een aangifte.
Eventuele wijzigingen op deze aangifte dient men in via een suppletie.

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners 25-01-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-780745