Het zijn de feiten die bepalen of uw uren meetellen

Het zijn de feiten die bepalen of uw uren meetellen

“Om in aanmerking te komen voor een aantal belangrijke fiscale faciliteiten moet u voldoende uren in uw bedrijf werken. Bij twijfel is een urenstaat belangrijk, maar uiteindelijk zijn de feiten bepalend, aldus de rechter”.

Urencriterium
Voor een aantal belangrijke fiscale faciliteiten moet u minstens 1.225 uur per jaar in uw bedrijf werken. Dan heeft u o.a. recht op de zelfstandigen-, de meewerk- en de S&O-aftrek en de oudedagsreserve. Ook moet u de helft van uw werktijd aan uw bedrijf besteden. Deze laatste eis geldt niet voor starters. Een minimum aantal uren moet ervoor zorgen dat parttime ondernemers de faciliteiten niet krijgen. In de praktijk blijken dan ook juist deze ondernemers door de fiscus gecontroleerd te worden.

Niet achteraf
In de praktijk blijkt het bij twijfel van belang te zijn om via een urenstaat uw gewerkte uren aan te kunnen tonen. Daarin houdt u dagelijks bij hoeveel uur u met welke activiteiten bezig bent geweest. Uit diverse zaken die inmiddels voor de rechter zijn uitgevochten, blijkt dat het achteraf opstellen van een urenstaat niet in uw voordeel werkt, omdat het nu eenmaal ongeloofwaardig is dat u achteraf nog precies weet hoeveel tijd u met welke klus bezig bent geweest.

Geloofwaardigheid
Papier is geduldig, maar een urenstaat moet wel geloofwaardig zijn. Deze moet bijvoorbeeld niet te veel hele uren bevatten en ook niet te veel standaarduren per activiteit. Ieder dag bijvoorbeeld precies een uur inboeken vanwege factureringswerkzaamheden, komt nu eenmaal weinig geloofwaardig over. Ook afronden en schatten moet niet te vaak voorkomen. Vermijd fouten, zoals uw collega die aangaf op 31 april gewerkt te hebben.

Controles
Houd er ook rekening mee dat voor de fiscus vrijwel alles te controleren is, bijvoorbeeld via pintransacties, kentekencontroles, bekeuringen en uw telefoonverkeer. Zelfs iets banaals als het met dezelfde pen invullen van de urenstaat, werkt in uw nadeel, omdat ook dit ongeloofwaardig is. Weet ook dat de fiscus op de hoogte is van uw gezinssituatie: hoezo werken met een aantal kleine kinderen terwijl u geen oppas heeft?

Fiscus in de aanval
In een zaak die onlangs voor de rechter werd uitgevochten, blijkt dat naast een urenstaat ook de feiten doorslaggevend kunnen zijn.In de betreffende zaak ging het om een ondernemer die 50% arbeidsongeschikt was, maar toch claimde voldoende uren te maken met het runnen van een recreatiepark met voornamelijk stacaravans.

Urenstaat de redding
De inspecteur ging hier niet in mee, maar de rechter wel. Van belang was dat uw collega voor één jaar een urenstaat had bijgehouden en voor de overige jaren een activiteitenoverzicht, plus een overzicht van de boekingen door gasten plus het aantal verreden zakelijke kilometers. Ook had uw collega een uitgebreide toelichting op haar gezondheidstoestand gegeven, waaruit bleek dat ze met voldoende rust en medicatie in staat was om 1.225 uur in het bedrijf te werken, waarbij de nadruk lag op fysiek lichtere activiteiten.

“De fiscus kan van u vragen aannemelijk te maken dat u voldoende uren in uw bedrijf werkt. Bij twijfel kan een urenstaat hierbij zeer behulpzaam zijn, maar ook de feitelijke situatie is van belang. Houd er rekening mee dat de fiscus uw verklaring zo nodig op vrijwel alle punten kan en zal controleren”.

Bron: tipsenadvies.nl