Fiscale ontwikkelingen rondom grenswerkers

Het is de inzet van het kabinet om de fiscale belemmeringen van grenswerkers die hybride
werken waar mogelijk weg te nemen. Dit schrijft staatssecretaris Van Rij in antwoord
op Kamervragen over de grenswerkersproblematiek.

Ook in relatie tot Duitsland bestaat de wens om een overeenkomst te sluiten over het
al dan niet ontstaan van een vaste inrichting van de werkgever in de woonstaat van
de werknemer als gevolg van hybride werken over de grens. Nederland zou in dit kader
idealiter aansluiting zoeken bij de sociale zekerheid (tot 50% thuiswerken faciliteren).
Duitsland is op de korte termijn niet bereid om een zo verregaande drempelregeling
overeen te komen. Een akkoord over een beperkte drempelregeling lijkt voor nu de enige
manier om in relatie tot Duitsland discoördinatie tussen belasting- en premieheffing
te kunnen beperken. Nederland blijft zich in samenwerking met een grotere groep landen
inzetten om dit vraagstuk internationaal op de agenda te houden en te proberen de
afspraken te verduidelijken in EU- en OESO-verband.

Bron: MvF 16-02-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-791338