Forse groei milieu-investeringen bedrijven in 2023

Bedrijven investeerden in 2023 meer in innovatieve milieuvriendelijke technieken en
bedrijfsmiddelen met belastingvoordeel. Ondernemers dienden 12.757 aanvragen in voor
de Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen
(MIAVamil). Het totaalbedrag van deze investeringen is € 5,8 miljard. Dat is bijna
€ 2 miljard meer dan in 2022. Dit blijkt uit de cijfers van het jaarverslag van Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO).

De belangstelling van bedrijven om te investeren in circulaire en duurzame gebouwen
en woningen blijft groot. In 2023 komt het totale investeringsbedrag van bedrijven
voor de gebouwde omgeving uit op € 3,5 miljard. Dit is een ruime verdubbeling vergeleken
met 2022.

Ondernemers investeerden flink meer in aanpassingen van productieprocessen om grondstoffen
te besparen. In nieuwe en innovatieve recyclingapparatuur investeerden bedrijven duidelijk
minder dan het jaar ervoor.

Meer investeringen in duurzaam verkeer en vervoer Investeringen van bedrijven in duurzame mobiliteit zijn vorig jaar met ruim een derde
toegenomen naar € 1,3 miljard. Een groot deel hiervan is voor elektrisch vervoer (bestelauto’s,
vrachtwagens, bussen en mobiele werktuigen). Van het totaal aantal aanvragen vallen
rond de 70% van de investeringen onder bedrijfsmiddelen op het gebied van mobiliteit
(hoofdstuk Mobiliteit van de Milieulijst).

Landbouw Ook investeringen in duurzame landbouw blijven met 2.400 aanvragen een belangrijke
pijler in de totale milieu-investeringen van bedrijven. In totaal gaat het om ongeveer
€ 0,5 miljard aan investeringen. Het meest investeerden bedrijven in Groen Label Kassen.

Het jaarverslag MIAVamil 2023 is hier in te zien: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/mia-vamil/ondernemers/jaarcijfers-2023

Bron: RVO 29-05-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-826139