Internetconsultatie aangepaste regels werken minderjarigen

De regels voor kinderarbeid worden gemoderniseerd, verduidelijkt en aangescherpt.
De voorwaarden voor werken in de horeca worden aangescherpt. De mogelijkheden voor
een bijbaan en vakantiewerk worden versoepeld.

De regels voor kinderarbeid worden herzien en aangescherpt, waardoor kinderen van
13-15 meer kansen krijgen voor bijbaantjes en vakantiewerk. Voor 13-14-jarigen wordt
zondagwerk onder voorwaarden toegestaan en werktijden tijdens vakanties verlengd tot
20.00 uur. 15-jarigen kunnen ook tot 20.00 uur werken op niet-schooldagen. In de horeca
wordt voorgesteld kinderen onder de 16 jaar niet in ruimtes met alcohol te laten werken.
De internetconsultatie is open van 12 juni 2024 tot en met 10 juli 2024.

Bron: Min. SZW, 12-06-2024 – https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingnadereregelingkinderarbeid/b1

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-834842