Internetconsultatie aanpassingen BOR en doorschuifregeling

Het ministerie van Financiën is een internetconsultatie gestart over drie maatregelen
uit het pakket Belastingplan 2025 over de BOR en doorschuifregeling.

Het uitgangspunt van het wetsvoorstel is dat de BOR en de DSR ab doelmatiger en beter
uitvoerbaar wordt en tevens minder aantrekkelijk wordt voor onbedoeld gebruik. De
toegang tot de BOR en de DSR ab zal niet langer open staan voor elk aanmerkelijk belang,
ongeacht de omvang. Gewone aandelen die minimaal 5% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen
blijven kwalificeren, andere belangen niet meer.

De versoepeling van de bezits- en voortzettingseis in de BOR houdt twee maatregelen
in. Gedurende de bezitstermijn en de voortzettingstermijn kunnen ondernemers de onderneming
makkelijker herstructureren zonder dat de voorwaardelijke vrijstelling van de BOR
verloren gaat.

Daarnaast wordt de voortzettingstermijn verkort van vijf naar drie jaar. Het wetsvoorstel
bevat ook twee maatregelen om onbedoeld gebruik van de BOR door middel van het starten
van een onderneming op (zeer) hoge leeftijd (ook wel aangeduid met de term rollatorinvesteringen)
en door middel van dubbel-BOR tegen te gaan. Deze maatregelen zijn voor een zeer beperkte
groep belastingplichtigen relevant.

De internetconsultatie staat open tot en met 19 mei 2024.

Bron: MvF 19-04-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-814395