Internetconsultatie Besluit anoniem melden vermoedens van misstanden

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een internetconsultatie
gestart over het Besluit anoniem melden vermoedens van misstanden.

In dit besluit staan de eisen om te voldoen aan de verplichting voor werkgevers om
anonieme meldingen van vermoedens van misstanden in ontvangst te nemen en te behandelen.
Deze verplichting is geregeld in de Wet bescherming klokkenluiders, art. 2 lid 2 onderdelen
e en f. Deze bepaling kan pas in werking treden, nadat bij algemene maatregel van
bestuur nader is uitgewerkt aan welke eisen de onafhankelijke functionarissen bij
wie een vermoeden van een misstand anoniem kan worden gemeld moeten voldoen en aan
welke eisen de wijze waarop een vermoeden van een misstand bij werkgevers anoniem
kan worden gemeld moet voldoen. Met dit besluit wordt hier uitvoering aan gegeven.

In de algemene maatregel van bestuur wordt nader uitgewerkt:

  1. welke eisen de onafhankelijke functionarissen bij wie een vermoeden van een misstand
    anoniem kan worden gemeld moeten voldoen; en

  2. aan welke eisen de wijze waarop een vermoeden van een misstand bij werkgevers anoniem
    kan worden gemeld moet voldoen.

De internetconsultatie staat open tot en met 14 mei 2024 (https://www.internetconsultatie.nl/anoniem_melden/b1).

Bron: Min. BZK 02-04-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-805020