Internetconsultatie Besluit DigiD Zakelijke Belastingdienst

Het Besluit DigiD Zakelijk Belastingdienst ter consultatie. Hierdoor kunnen kleine
ondernemers gratis met hun DigiD inloggen bij bepaalde dienstverlening van de Belastingdienst.

Met dit besluit wordt een nieuwe voorziening geïntroduceerd. Het gaat om DigiD Zakelijk
Belastingdienst, waarmee door personen die bevoegd zijn om te handelen namens een
onderneming (in de regel kleine ondernemers) in ieder geval kan worden ingelogd bij
het portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk, waar de belastingaangifte moet worden gedaan.
De directe aanleiding daarvoor is de situatie waarbij bedrijven een privaat aangeboden
inlogmiddel dienen aan te schaffen om belastingaangifte te kunnen doen. Die situatie
past niet bij het uitgangspunt dat voor ondernemers onder dezelfde voorwaarden toegang
tot overheidsdiensten mogelijk moet zijn als voor particulieren. Voor de korte termijn
is destijds voorzien in een compensatieregeling, waarmee het aanschaffen van een inlogmiddel
specifiek voor het doen van belastingaangifte werd gecompenseerd.

DigiD Zakelijk Belastingdienst kan worden gebruikt door natuurlijke personen die zelfstandig
bevoegd zijn om te handelen namens een bedrijf of organisatie, in ieder geval voor
het online doen van belastingaangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk. De natuurlijke
persoon moet beschikken over het eigen BSN en het KvK-nummer van het bedrijf of de
organisatie namens welke wordt ingelogd. Het middel kan niet worden gebruikt door
medewerkers of gemachtigde derden van bedrijven of organisaties. Eenmanszaken (natuurlijke
personen in de uitoefening van beroep of bedrijf) kunnen het middel niet gebruiken
aangezien zij al kosteloos aangifte kunnen doen door gebruik van hun eigen DigiD.

Met dit besluit wordt verder bepaald welke persoonsgegevens worden verwerkt, aan wie
deze worden verstrekt en hoe lang deze worden bewaard (art. 16 lid 4 Wdo). Dit wijzigingsbesluit
wijzigt daarvoor het Besluit digitale overheid. Er kan tot 29 juli 2024 op de internetconsultatie
worden gereageerd (https://www.internetconsultatie.nl/digidzakelijkbelastingdienst/b1).

Bron: Min. BZK 17-06-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-835249