Internetconsultatie subsidieregeling faciliteren meer uren werken

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een internetconsultatie voor
een tijdelijke subsidieregeling gestart. Deze subsidieregeling is gericht op het uitvoeren
van interventies om het werken van meer uren te faciliteren. De interventies worden
onderzocht op effectiviteit.

Sectoren als zorg en welzijn, de kinderopvang en het onderwijs kampen met structurele
personeelstekorten. Uitbreiding van het aantal gewerkte uren van mensen die in deeltijd
werken draagt bij aan het oplossen van deze personeelstekorten. De subsidieregeling
is een onderdeel van het Nationaal groeifondsprogramma Meer uren werkt! In het programma
richten het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, kennispartners en andere
betrokken partijen zich op de uitbreiding van het aantal gewerkte uren van deeltijdwerkers.
Voor de subsidieregeling is in het beoogde eerste aanvraagtijdvak (13 januari 2025
tot en met vrijdag 14 februari 2025) € 6.600.000 beschikbaar voor de uitvoering en
evaluatie van zeven interventies. Het programma Meer uren werkt! loopt van 2024 tot
en met 2033.

Interventies De subsidieregeling richt zich in het eerste aanvraagtijdvak op zeven interventies.
Vijf daarvan richten zich primair op de werknemers die in deeltijd werken in de sectoren
zorg, kinderopvang en onderwijs. Dit gaat om: roostersessies, herstructurering van
taken, het goede gesprek, combinatiebanen en mantelzorgvriendelijke organisaties.
De twee overige interventies richten zich op werknemers in alle arbeidsmarktsectoren
en hebben betrekking op het stimuleren van oudervriendelijke organisaties en het wegnemen
van misverstanden rond marginale druk.

De subsidieregeling biedt de mogelijkheid voor brancheorganisaties, O&O-fondsen, werkgevers-
en werknemersorganisaties en interventiepartners om aan de hand van de interventies
werknemers op vrijwillige basis te stimuleren meer uren te werken. Een samenwerkingsverband
kan een aanvraag doen voor de interventies (activiteiten) die zijn omschreven in de
subsidieregeling. Voor alle activiteiten moet een aparte aanvraag worden ingediend.
De interventiepartner is de partij die de interventie zal uitvoeren bij de deelnemende
organisaties.

Er kan van 24 juni tot en met 8 juli op deze internetconsultatie worden gereageerd
(https://www.internetconsultatie.nl/tijdelijkesubsidieregelingonderzoekinterventiesteruitbreidingarbeidstijd/b1).

Bron: Min. SZW, 24-06-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-838583