Internetconsultatie subsidieregeling private laadinfrastructuur bij bedrijven

Het ministerie van IenW is een internetconsultatie gestart over een subsidieregeling
voor private laadinfrastructuur bij bedrijven.

In het Klimaatakkoord is de ambitie uitgesproken dat alle wegmobiliteit in 2050 emissievrij
is. Daarom stimuleert het ministerie elektrisch rijden. Omdat laden geen obstakel
mag zijn voor de transitie naar elektrisch rijden, werkt het ministerie aan een landelijk
dekkend netwerk van laadpalen. Het aantal laadpalen is minder dan eerder werd verwacht.
Dat komt door een kennistekort over laadinfrastructuur, maar ook is de aanschaf en
plaatsing van laadpalen duur. Deze subsidieregeling moet deze knelpunten oplossen,
zodat er meer private laadpalen komen.
Voor een dekkend netwerk van laadpunten is ook voldoende publieke laadinfrastructuur
voor nodig, specifiek voor zware voertuigen. Daarom werkt het ministerie ook aan een
subsidieregeling voor publieke laadinfrastructuur voor zware voertuigen. Zie ook:
Internetconsultatie Subsidie Publieke laadinfrastructuur zwaar vervoer (SPuLa – https://www.internetconsultatie.nl/tijdelijke_subsidieregeling_publieke_laadinfrastructuur_zware_voertuigen/b1).

Met de subsidieregeling wil de minister ondernemers financieel ondersteunen door subsidie
te verstrekken voor:

  • een deel van de kosten voor advisering over de realisatie van private laadinfrastructuur.
    Zo zijn meer ondernemers goed geïnformeerd. En/of;

  • een deel van de investeringen in de aanleg en realisatie van private laadinfrastructuur.

Het is mogelijk tot en met 1 april 2024 te reageren op alle onderdelen van de regeling
en de toelichting (https://www.internetconsultatie.nl/subsidieregeling_private_laadinfrastructuur/b1).

Bron: Min. I&W 04-03-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-796669