Internetconsultatie Wet invoering rouwverlof

De Tweede Kamerleden Stoffer, Inge van Dijk en Ceder stellen voor de Wet arbeid en
zorg inzake een wettelijk recht op betaald verlof bij overlijden in gezinssituaties
te wijzigen. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat er een basis voor rouwverlof in de
wet wordt vastgelegd. Dit voorstel is ter consultatie voorgelegd.

Met dit wetsvoorstel krijgen werknemers recht op vijf betaalde verlofdagen in gezinssituaties
met minderjarige kinderen waarbij één van de ouders of een minderjarig kind is komen
te overlijden. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de begeleiding en ondersteuning
van rouwende werknemers.
Het bestaande wettelijk recht op verlof bij een overlijden is kortdurend, geldt tot
aan de uitvaart en is niet bedoeld als rouwverlof. Het voorstel introduceert een minimumnorm
van vijf verlofdagen voor werkende ouders met minderjarige kinderen waarvan één van
de ouders of minderjarige kinderen overlijdt. Doel van deze rouwverlofregeling is
dat de terugkeer naar de werkvloer verbetert en het (langdurig) verzuim na verlies
van een geliefde afneemt.

Dit voorstel is belangrijk voor werkgevers en werknemers die te maken krijgen met
rouw op de werkvloer. Het voorstel richt zich op geleidelijke terugkeer van de rouwende
werknemer op de werkvloer en heeft als doel het (langdurig) verzuim na verlies van
een geliefde terug te dringen, zodat het qua verzuimkosten een besparing voor werkgevers
oplevert.

De internetconsultatie staat open tot 13 juni 2024 (https://www.internetconsultatie.nl/rouwverlof/b1).

Bron: Tweede Kamer 16-05-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-823991