Kosten overwerk WW-premie omlaag bij vaste contracten

De kosten van overwerk in de WW-premie gaan per 1 januari 2025 omlaag bij grote vaste
contracten. De ministerraad heeft ingestemd met dit voorstel van minister Van Gennip
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De maatregel draagt bij aan interne wendbaarheid
van en is een lastenverlaging voor bedrijven.

Het kabinet heeft vorig jaar met de werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken
gemaakt die zorgen voor meer zekerheid voor werknemers en meer wendbaarheid voor bedrijven.
Een van de afspraken uit dit arbeidsmarktpakket is een verruiming voor overwerk in
premiedifferentiatie in de WW.

De premiedifferentiatie in de WW houdt in dat werkgevers een lagere premie afdragen
voor vaste contracten en een hogere WW-premie voor flexibele contracten. Om werkgevers
flexibiliteit te bieden, mag een werknemer 30% overwerken naast de uren van het vaste
contract. Als er naast het vaste aantal uren gemiddeld meer dan 30% extra wordt overgewerkt
gaat voor dat hele jaar met terugwerkende kracht het hoge WW-tarief gelden.

De grotere arbeidscontracten waarbij een werknemer gemiddeld 35 uur of meer per week
werkt zijn van deze regel uitgezonderd. Deze uitzondering wordt nu verruimd naar contracten
met gemiddeld 30 uur per week. Hiermee wordt de interne wendbaarheid van bedrijven
vergroot terwijl werknemers de zekerheid van hun contract houden. De wijziging wordt
geraamd op een lastenverlichting voor werkgevers van € 15,5 miljoen.

Bron: Min. SZW, 05-04-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-810034