Loonafspraken oktober weer hoog

De nieuwe loonafspraken kwamen in oktober 2023 gemiddeld uit op 8,2%. Dit komt omdat
er in oktober een relatief klein aantal nieuwe cao-akkoorden is gesloten en omdat
het gaat om cao’s die nog niet waren vernieuwd sinds de hoge inflatiecijfers van vorig
jaar. Dat blijkt uit cao-maandbericht over augustus van AWVN.

In oktober werken 14 cao’s gesloten voor 140.000 werknemers. De gemiddelde loonafspraak
in 2023 is 7,4%. Omdat het aantal oktober-cao’s relatief klein is, moeten de oktobercijfers
voorzichtig geïnterpreteerd worden. Door een klein aantal hoge afspraken, vanwege
de behoefte om alsnog aan koopkrachtherstel te doen, wordt het maandgemiddelde sterk
opwaarts beïnvloed. Omdat het aantal bedrijven en sectoren waar nog helemaal geen
koopkrachtherstel is geboden klein is, zullen de loonafspraken de komende maanden
vermoedelijk meer in lijn liggen met de gedaalde inflatiecijfers.

Kerncijfers

Loonafspraken oktober gemiddeld 8,2%

Loonafspraken 2023 gemiddeld 7,4%

Loonafspraken 2022 gemiddeld 3,8%

Aantal nieuwe cao-akkoorden in oktober 2023: 14

Aantal aflopende cao’s in 2023: 442 voor 2,9 miljoen werknemers

Aantal vernieuwde cao’s die in 2023 ingaan: 358 voor 2,8 miljoen werknemers

Aantal openstaande cao’s – met expiratie in 2023: 84 cao’s (100.000 werknemers)

Bron: AWVN.nl 20-11-2023.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-747611