Machtigingen voor intermediair inzien of intrekken

Ondernemers of particulieren die van een belastingadviseur of intermediair gebruik
maken en deze machtigen om digitale gegevens te ontvangen via de Belastingdienst kunnen
sinds 1 augustus de geregistreerde machtigingen zelf inzien of eventueel intrekken.
Deze functionaliteit is sinds 22 februari 2024 uitgebreid voor medewerkers van organisaties
en (medewerkers van) intermediairs. Ook zij kunnen nu de machtigingen digitaal inzien
en intrekken.

De machtigingen van particulieren en ondernemers zijn geregistreerd op hun burgerservicenummer
(BSN) en op het KvK-nummer van hun intermediair. Vanaf 1 augustus 2023 kunnen particulieren
en ondernemers deze registraties zelf inzien (en eventueel intrekken). Hiervoor kunnen
zij met DigiD inloggen bij Logius via Machtigingen Belastingdienst en Toeslagen (https://machtigen.digipoort.logius.nl/intrekkingsportaal/inloggen?1).

De machtigingen die een organisatie heeft afgegeven, zijn geregistreerd op het RSIN
van de organisatie en op het KvK-nummer van hun intermediair. Vanaf 22 februari 2024
kunnen medewerkers van deze organisaties en (medewerkers van) intermediairs inloggen
met eHerkenning bij Logius via Machtigingen Belastingdienst en Toeslagen om de machtigingen in te zien (en eventueel in te trekken).

Logius en Digipoort Logius zorgt ervoor dat Digipoort altijd beschikbaar is en juist werkt. Digipoort
is het beveiligde digitale kanaal van de overheid en behandelt het berichtenverkeer
voor de overheid. Ook de digitale berichten van de Belastingdienst. Daarnaast beheert
Logius het machtigingenregister Digipoort (https://www.logius.nl/domeinen/toegang/machtigingenregister) en maakt Logius de juiste koppelingen tussen alle systemen. In het machtigingenregister
staat welke organisatie gemachtigd is om berichten en gegevens voor een specifieke
klant digitaal op te halen. Meer informatie over inzage en intrekken is te vinden
op belastingdienst.nl (https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/aangifte_doen/praktische_informatie/machtiging-registreren-voor-uw-intermediair) en/of toeslagen.nl (https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/aanvragen/serviceberichten_toeslagen).

Bron: Belastingdienst, 27-02-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-793869