Meer duidelijkheid nodig over regels deelauto

Werkgevers zijn niet goed op de hoogte van de bestaande regelingen rondom deelauto’s.
Zij die wel op de hoogte zijn van de regelingen vinden deze juridisch en administratief
complex. Om de geldende regels te verduidelijken zal vóór de zomer een aantal voorbeeldscenario’s
op de website van de Belastingdienst worden gepubliceerd over hoe de verschillende
vormen van deelautogebruik fiscaal uitwerken. Staatssecretaris van Rij informeert
de Tweede Kamer over de fiscale regels die gelden voor deelauto’s.

Er bestaan geen bijzondere fiscale regels voor deelauto’s. In de fiscaliteit wordt
aangesloten bij bestaande fiscale regels die gelden voor zakelijke reizen. Bestaande
fiscale regelingen in de loonheffingen hebben niet tot doel om gebruik van deelauto’s
te stimuleren maar als doel om zakelijk gebruik niet tot belastingheffing te laten
leiden en privégebruik in beginsel wel. De brief gaat ook nader in op de algemene
aftrekbaarheid van de winst als sprake is van kosten van een deelauto-abonnement dat
aan werknemers (als zodanig) wordt vergoed of verstrekt. Daarnaast gaat RVO onderzoeken
bij de periodieke actualisatie van de Milieulijst of de steun voor toegangssystemen
verhoogd kan worden naar 45% voor MIA.

Bron: MvF 15-05-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-823600