Meer geld voor innovaties binnen bedrijven die circulaire economie stimuleren

Vanaf 22 april is € 20 miljoen subsidie beschikbaar voor kleinere innovatieprojecten
van ondernemers en samenwerkingsverbanden die bijdragen aan een circulaire economie.

Ondernemers en samenwerkingsverbanden kunnen subsidie krijgen voor pilot- en demonstratieprojecten
gericht op recycling van afval, hergebruik en de inzet van grondstoffen afkomstig
van biomassa (‘biobased’). Hergebruik draait om producten of componenten die geen
afvalstoffen zijn en opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor zij
waren bedoeld. Bij biobased grondstoffen gaat het om het vervangen van grondstoffen
van fossiele en/of minerale oorsprong door duurzame biobased grondstoffen.

Met de subsidie kunnen zij nieuwe technieken hiervoor testen of demonstreren binnen
een bedrijf. Ze vragen de subsidie aan met de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie
(DEI+): Circulaire economie. Het budget komt uit het Klimaatfonds.

Ook voor kleinere projecten

 • Voor de kleinere projecten is daarmee nu ook subsidie mogelijk. Het gaat dan om waardevolle
  innovatieve projecten die minder dan € 3 miljoen subsidie vragen en op korte termijn
  gerealiseerd kunnen worden. Ondernemers en samenwerkingsverbanden hebben maximaal
  4 jaar de tijd voor de uitvoering van hun project. De subsidie is open voor aanvragen
  vanaf 22 april 2024 09:00 en sluit op 1 november 2024 17:00 uur.

 • Voor grootschalige projecten van meer dan € 3 miljoen subsidie, konden ondernemers
  en samenwerkingsverbanden al subsidie aanvragen binnen de lopende DEI+-subsidie. Deze
  sluit op 9 augustus 2024 17:00 uur voor aanvragen.

Bron: RVO, 19-04-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-815769