Minder bedrijven verplicht tot accountantscontrole en bestuursverslag

Het kabinet heeft een voorstel gedaan om minder bedrijven te verplichten tot een controle
van de jaarverslaggeving door een accountant en tot het opstellen van een bestuursverslag.

Met het voorstel wordt een richtlijn van de Europese Commissie uitgevoerd waarmee
de inflatie van de afgelopen 10 jaar verwerkt wordt in de criteria waarmee bedrijven
worden ingedeeld. Deze indeling bepaalt welke mate van verantwoording bedrijven moeten
afleggen over hun financiën.
Bedrijven worden ingedeeld op basis van hun balanstotaal en netto-omzet. De categorieën
bedrijven zijn micro, klein, middelgroot en groot. De grensbedragen van deze indeling
worden verhoogd met 25%, waardoor sommige bedrijven in een kleinere categorie zullen
vallen. In deze kleinere categorie hoeven ze minder informatie op te nemen in hun
jaarverslaggeving en hoeven ze die in sommige gevallen niet meer te laten controleren
door een accountant. De geschatte besparing voor het bedrijfsleven van deze verhoging
is circa € 45 miljoen. Het voorstel is dat bedrijven de verhoogde grensbedragen ook
mogen toepassen over het boekjaar 2023. Dit was een nadrukkelijke wens van het bedrijfsleven
en accountantsorganisaties.

Europese Richtlijn Het voorstel voert de richtlijn uit die de Europese Commissie op 19 oktober 2023 heeft
gepubliceerd om de grensbedragen voor micro- kleine, middelgrote en grote rechtspersonen
te verhogen. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming implementeert de verhoging met
een algemene maatregel van bestuur. De ministerraad heeft ermee ingestemd dit ontwerpbesluit
voor advies aan de Raad van State voor te leggen. Naar verwachting zal het definitieve
besluit in het 1e kwartaal van 2024 worden gepubliceerd.

Bron: Ministerie JenV 22-12-2023.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-768354