Minister Kamp informeert Eerste Kamer over gebruik WBSO in 2016 en budget 2017

Minister Kamp informeert Eerste Kamer over gebruik WBSO in 2016 en budget 2017

Minister Kamp (EZ) heeft de Eerste Kamer geïnformeerd over het gebruik van de WBSO in 2016 en het budget en de parameters voor 2017. Per 2016 is de Research- en Development Aftrek (RDA) geïntegreerd in de S&O-afdrachtvermindering (WBSO). De Eerste Kamer wilde weten wat de effecten van die integratie zijn op de verdeling van het WBSO-budget tussen het midden- en kleinbedrijf en grote bedrijven.

De belangstelling voor de WBSO is in 2016 onverminderd groot. Er maken dit jaar naar verwachting 23.000 bedrijven gebruik van de WBSO, waarvan ruim 97% uit het mkb. Het toegenomen gebruik van de regeling is met name te verklaren doordat bedrijven meer WBSO zijn gaan aanvragen voor R&D-niet-loonkosten (plus 8,5%). Het percentage van 8,5% betreft alleen de bedrijven die werkelijke kosten en uitgaven opvoeren, en is nog exclusief de bedrijven die kiezen voor een forfaitair (vast) bedrag voor kosten en uitgaven. Door de integratie van de RDA in de WBSO kunnen ondernemers het fiscale voordeel op de R&D-niet-loonkosten eerder en beter verzilveren. Zij kunnen dit nu maandelijks via de loonheffing verrekenen in plaats van pas na afloop van het jaar via de vennootschapsbelasting. Daardoor is het aanvragen van WBSO voor R&D-nietloonkosten aantrekkelijker voor bedrijven.

Budget
Gelet op het groeiende gebruik van de WBSO zal het kabinet de komende jaren extra budget beschikbaar stellen. Het betreft een bedrag van € 33 miljoen in 2017 en structureel € 85 miljoen vanaf 2018. De parameters voor 2017 blijven ongewijzigd:
Tarief eerste schijf 32%
Tarief eerste schijf starters 40%
Grens eerste schijf € 350.000 R&D-(loon)kosten
Tarief tweede schijf 16%