MKB-Nederland wil geen extra verhoging minimumloon per 1 juli 2024

Zet een streep door de voorgenomen extra verhoging van het wettelijk minimumloon per
1 juli aanstaande. Die oproep doen MKB-Nederland en VNO-NCW in een brief aan de Tweede
Kamer, die hier 14 maart over debatteert.

Volgens de ondernemersorganisaties is het minimumloon de afgelopen anderhalf jaar
al zo sterk gestegen – met percentages tot meer dan 30% – dat het voor veel, met name
kleinere bedrijven nu al bijna niet meer op te brengen is. Bovendien stijgen de werkgeverslasten
veel harder dan wat werknemers netto van die WML-verhogingen overhouden.

Onverantwoorde loonkostenstijgingen Volgens de ondernemersorganisaties leidt het steeds extra verhogen van het WML voor
veel ondernemers tot onverantwoorde loonkostenstijgingen en zeker in bepaalde arbeidsintensieve
sectoren waar de winstgevendheid al onder druk staat.

Werkgeverslasten veel harder gestegen dan netto loon MKB-Nederland en VNO-NCW concluderen dat de WML-verhogingen van de afgelopen tijd
voor ondernemers te snel en te hard zijn gegaan. Wat daarbij vooral ook steekt is
dat hun loonkosten daarmee veel harder omhoog zijn gegaan dan wat hun werknemers netto
in de portemonnee overhouden. De totale werkgeverslasten voor het minimumloon (inclusief
de voorgenomen extra verhoging met 1,2%) stijgen in ruim een jaar met € 6.132, waarvan
de werknemer slechts € 3.680 overhoudt.

Verlagen belasting- en premiedruk Volgens de ondernemersorganisaties is het verlagen van de belasting- en premiedruk
een veel effectiever en houdbaar instrument om de koopkracht van deze groep werknemers
te verbeteren. Dan houden ze netto meer over, hoeven de lasten voor ondernemers niet
nóg verder omhoog en wordt (meer) werken ook nog eens aantrekkelijker.

Bron: MKB-Nederland 11-03-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-798742