Mogelijkheden overwerkbonus voor deeltijdwerkers

Uitsluitend het algemene argument van krapte op de arbeidsmarkt kan niet dienen als
objectieve rechtvaardigingsgrond om een overwerkbonus voor deeltijdwerkers in te zetten.
Minister Van Gennip informeert de Tweede Kamer over de mogelijkheid voor het uitbetalen
van een meerurenbonus voor deeltijders die meer uren werken dan waarin hun contract
voorziet.

Bij de vraag of een overwerkbonus voor deeltijdwerkers een mogelijk instrument is
om in te zetten bij de huidige arbeidsmarktkrapte, hebben we te maken met Europese
en Nederlandse wetgeving. Op basis van de huidige interpretatie van de (Europese)
regelgeving en jurisprudentie is het niet toegestaan een overwerkbonus voor deeltijdwerkers
te betalen voor zover de uren niet boven een fulltime dienstverband uitkomen, tenzij
de werkgever deze maatregel voor zijn eigen situatie objectief kan rechtvaardigen.
Dit kan in uitzonderlijke gevallen mogelijk zijn. Het verbod om werknemers ongelijk
te behandelen (tenzij…) is gericht tot de werkgever. Op de werkgever rust daarom de
plicht de objectieve rechtvaardiging nauwkeurig te onderbouwen. Uitsluitend het algemene
argument van krapte op de arbeidsmarkt kan niet dienen als objectieve rechtvaardigingsgrond
om een overwerkbonus voor deeltijdwerkers in te zetten. De werkgever zal een specifieke
onderbouwing moeten kunnen aanvoeren. Hierbij dient hij of zij het legitieme doel,
de geschiktheid, de noodzakelijkheid en de evenredigheid van een overwerkbonus voor
deeltijdwerkers aan te tonen.

Bron: Min. SZW 22-11-2023.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-746903