Niet zomaar bv wegdenken voor BOR in overdrachtsbelasting

Men mag niet zomaar door een bv-structuur heenkijken om zo de bedrijfsopvolgingsregeling
in de overdrachtsbelasting toe te passen.

Een man houdt alle certificaten van aandelen in een holding. Deze holding houdt onder
andere via certificaten een belang van 20% in een tussenhoudstermaatschappij. De tussenhoudstermaatschappij
bezit alle aandelen in een bv met een aannemingsbedrijf. De holding verhuurt een bedrijfspand
aan het aannemingsbedrijf. In 2015 vindt een herstructurering plaats. Daarbij richt
de man een nieuwe vennootschap op. Op 1 september 2015 splitst de holding het bedrijfspand
en het belang in de tussenhoudstermaatschappij af naar de nieuwe vennootschap. Een
paar dagen later schenkt de man de helft van zijn certificaten in de nieuwe vennootschap
aan zijn zoon en de andere helft aan zijn dochter. De man is samen met zijn kinderen
bestuurder van de stichting administratiekantoor die de aandelen in de nieuwe vennootschap
bezit. Op het moment van de schenking bestaan de bezittingen van de vennootschap uit
het bedrijfspand en een belang van 20% in de certificaten van de tussenhoudstermaatschappij.

Overlijden van de dochter De vader koopt op 20 november 2018 en 21 januari 2020 in twee delen de resterende
certificaten in de tussenhoudster. Zijn bedoeling is om dit belang aan zijn beide
kinderen over te dragen. Maar in 2022 overlijdt de dochter en wijzigen de vader en
zijn zoon hun plannen. Volgens de nieuwe plannen krijgt de zoon in november een 30%-belang
in de tussenhoudster. Vervolgens zal hij vijf jaar later de laatste 20% in handen
krijgen.

Geschil over vrijstelling van overdrachtsbelasting De vraag is of de zoon bij de verkrijging van het 30%-belang de bedrijfsopvolgingsregeling
in de overdrachtsbelasting kan toepassen. De inspecteur meent dat de desbetreffende
vrijstelling niet geldt. Met de overdracht van certificaten van aandelen zou geen
zeggenschap zijn overgedragen. Daarnaast is niet voldaan aan de voorwaarde dat de
belaste onroerende zaak behoort tot en dienstbaar is aan een onderneming van de ouder
die de zoon voortzet. Het bedrijfspand is immers eigendom van een holding die geen
materiële onderneming drijft. Maar de zoon stelt dat men door de hele juridische structuur
moet heenkijken. Bovendien is voor de inkomstenbelasting wel sprake van ondernemingsvermogen.

Fiscale gevolgen van gekozen rechtsvorm Hof Arnhem-Leeuwarden stelt voorop dat een ondernemer in beginsel vrijelijk de juridische
vorm kan kiezen waarin hij zijn onderneming drijft. De keuze voor een bepaalde juridische
vorm kan echter ertoe leiden dat bepaalde handelingen een andere fiscale behandeling
krijgen. Een bv is bijvoorbeeld zelfstandig drager van rechten en verplichtingen met
alle gevolgen van dien. Daarbij past niet het wegdenken dat de zoon voorstelt. Op
grond van de doorkijkarresten wordt alleen de onroerendezaakrechtspersoon weggedacht.
Dat wel sprake is van ondernemingsvermogen voor de inkomstenbelasting betekent niet
dat dit ook moet gelden voor de overdrachtsbelasting. De toepassing van de vrijstelling
van overdrachtsbelasting bij bedrijfsopvolging is terecht geweigerd.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 23-04-2024 (gepubl. 03-05-2024).

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-818751