Nieuwe uitleg over btw-vrij uitlenen van personeel

In een geactualiseerd besluit van de staatssecretaris van Financiën staat onder welke
omstandigheden het uitlenen van personeel zonder btw-heffing kan plaatsvinden.

Het uitlenen of op andere wijze ter beschikking stellen van personeel kan gevolgen
hebben voor de omzetbelasting. De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit
over dit onderwerp geactualiseerd. Het nieuwe besluit verduidelijkt in welke situaties
personeel werkzaamheden kan verrichten bij andere ondernemers zonder btw-heffing.
Deze situaties bestaan naast het geval dat een btw-vrijstelling of een goedkeuring
geldt voor het ter beschikking stellen van personeel. Het (tijdelijke) ter beschikking
stellen van personeel in het kader van een medische beroepsopleiding is verduidelijkt.
De aanwijzingen in het besluit voor het ter beschikking stellen van personeel als
nauw samenhangende prestatie binnen de onderwijsvrijstelling zijn verduidelijkt. Daarbij
zijn enkele voorbeelden opgenomen van werkzaamheden die niet onontbeerlijk zijn voor
het verrichten van vrijgestelde onderwijsprestaties.

Dit besluit is met ingang van 15 juni 2024 in werking getreden.

Bron: MvF 07-06-2024, nr. 2024-13855 (Stcrt. 2024,17448)

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-840682