Verrekening tegemoetkomingen Wtl te voorkomen

Binnenkort betaalt de Belastingdienst de tegemoetkomingen op basis van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) uit. Werkgevers die voldoen aan de voorwaarden voor bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis, maar dit nog niet aangevraagd hebben, moeten uiterlijk 18 juni 2020 online bijzonder uitstel van betaling...

Lees verder

Laatste uitbreiding lijst SBI-codes

Staatssecretaris Mona Keijzer maakte op 12 juni de stand van zaken ten aanzien van de TOGS-regeling bekend. Ondernemers kunnen deze tegemoetkoming tot vrijdag 26 juni 2020 17.00 uur online aanvragen bij RVO.nl. Deze regeling zal worden vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De lijst...

Lees verder

Een transparanter pensioenstelsel

Het pensioenstelsel wordt transparanter en persoonlijker. De gesprekken over de uitwerking van het pensioenakkoord zijn op 12 juni 2020 afgerond, op basis van de doelen uit het vorig jaar afgesloten pensioenakkoord. Pensioenaanspraken worden losgelaten en de noodzaak vervalt voor het gebruik van rekenrente en dekkingsgraden....

Lees verder

Flexwerkers kunnen eind juni ondersteuning aanvragen

Naar verwachting kunnen flexwerkers vanaf 22 juni bij UWV een aanvraag voor de Tofa-regeling doen als zij als gevolg van de coronacrisis een substantieel inkomensverlies hebben geleden. UWV werkt momenteel aan het inrichten en testen van het aanvraag- en uitkeringsproces. De Tofa-regeling is bedoeld als vangnet...

Lees verder

Eerste Kamer stemt in met vereenvoudigde Wajong

De Eerste Kamer heeft eind mei het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong aangenomen. De vereenvoudiging van de Wajong treedt in werking per 1 januari 2021 met uitzondering van de studiemaatregelen die al in september 2020 – met het nieuwe studiejaar – ingaan. De huidige regels voor werken en inkomen verschillen...

Lees verder

Dien tijdig correctiebericht in om LIV te redden!

Rechtbank Noord-Nederland staat niet toe dat een werkgever een misgelopen lage-inkomensvoordeel alsnog ontvangt door te laat een correctiebericht in te dienen. Een correctiebericht te laat als het na 1 mei van het daaropvolgende jaar is ingediend. Een werkgever komt in aanmerking voor een zogeheten lage-inkomensvoordeel (LIV)...

Lees verder

Ondernemingseis BOF per deelneming toetsen

De schenking van een aanmerkelijk belang in een lichaam valt alleen onder de bedrijfsopvolgingsfaciliteit als dat lichaam minstens vijf jaar een onderneming dreef. Is het lichaam een holding met deelnemingen? Dan moet men per dochtervennootschap toetsen of die holding de onderneming van deze dochter al...

Lees verder

Termijn vastleggen arbeidscontract eindigt 1 juli

Werkgevers moeten voor 1 juli 2020 arbeidscontracten schriftelijk vastleggen om voor werknemers de lage WW-premie te mogen afdragen. Deze termijn is vanwege de coronacrisis opgeschoven van 1 april naar 1 juli 2020. In het kader van de WAB is op 1 januari 2020 de premiedifferentiatie...

Lees verder

Achteraf opgestelde rittenadministratie voorkomt bijtelling

Een dga ontkomt aan de bijtelling wegens privégebruik door een achteraf opgestelde rittenadministratie plus een Tellerrapport van RDW en een bon van de garage. Een bv exploiteert een onderneming die onder andere tenten voor feesten en partijen verhuurt. De bv heeft verschillende werknemers in dienst,...

Lees verder

Vanaf 2e helft juni verlenging bijzonder uitstel aanvragen

Naar verwachting is er vanaf half juni een online formulier beschikbaar om bijzonder uitstel van betaling te verlengen. Vanaf 16 maart is het mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor verschillende belastingen als men als gevolg van de coronacrisis in betalingsproblemen is...

Lees verder