Objectieve kenmerken bepalen of sociaal plan RVU is

Als een sociaal plan een vrijwilligers- en plaatsmakersregeling bevat, kan de inspecteur oordelen dat sprake is van een regeling voor vervroegde uittreding. Maar hij moet wel op grond van de objectieve voorwaarden en kenmerken van deze regeling tot dit oordeel komen. Een vennootschap heeft in...

Lees verder

Toezicht op werving- en sollicitatieprocedures

Het kabinet wil discriminatie op de arbeidsmarkt tegengaan en bedrijven die discrimineren aanpakken. Staatssecretaris Van Ark wil daarom toezicht van de Inspectie SZW op werving- en sollicitatieprocedures mogelijk maken. Nederlanders met een migratieachtergrond hebben nog altijd een achterstand op de arbeidsmarkt. Net als jongeren, (zwangere)...

Lees verder

Meldingsplicht voor grensoverschrijdende constructies

Intermediairs zoals belastingadviseurs, accountants en financiƫle instellingen moeten vanaf 1 juli 2020 grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontduiken bij de Belastingdienst melden. De informatieplicht zal gaan gelden vanaf 25 juni 2018. De informatie over de periode van 25 juni 2018 tot...

Lees verder

Uitwerking maatregelen ‘werken als zelfstandige’

Het kabinet is een stap verder met de uitwerking van de nieuwe wetgeving voor zzp'ers, maar heeft ook nog werk te verrichten. Zo doet het kabinet onderzoek naar de tariefstelling bij zzp en gaat het in gesprek met de Europese Commissie over de bescherming van...

Lees verder

Nieuwe subsidieregeling voor duurzame elektriciteit

Er komt een nieuwe subsidieregeling voor huishoudens en bedrijven die zelf duurzame elektriciteit opwekken. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken in een Kamerbrief. Nu zijn er vanuit het Rijk drie subsidieregelingen om de opwekking van lokale hernieuwbare energie te stimuleren. Een van die regelingen...

Lees verder

Kabinet wil doorgaan met EIA

Het kabinet wil de Energie-investeringsaftrek (EIA) als fiscale stimuleringsregeling voortzetten. Dit laat minister Wiebes van EZK weten in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het evaluatierapport van de EIA. Gegeven de uitdagingen die samenhangen met de gestelde energie- en klimaatdoelen van het...

Lees verder

Gemiddelde pensioenleeftijd vijf maanden gestegen

De gemiddelde pensioenleeftijd is vorig jaar weer gestegen. Werknemers gingen in 2017 gemiddeld bij een leeftijd van 64 jaar en 10 maanden met pensioen. Dit is vijf maanden hoger dan in 2016. Begin deze eeuw lag de gemiddelde pensioenleeftijd nog onder 61 jaar. Van 2007...

Lees verder

Pas het box 3-stelsel aan!

De belangenorganisaties van belastingplichtigen en ondernemers zijn van mening dat de vermogensrendementsheffing in de huidige vorm strijdig is met het recht op eigendom, zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Zij roepen de staatssecretaris van Financiƫn op voor het...

Lees verder

Geen laag btw-tarief ligplaatsen jachthaven

Volgens de Hoge Raad is het verlaagde btw-tarief (6%) niet van toepassing op de terbeschikkingstelling van ligplaatsen in een jachthaven. De exploitant meende dat er sprake was van het recht om gebruik te maken van een sportaccommodatie in de zin van de Btw-richtlijn. Volgens de...

Lees verder