Geschil met fiscus moet niet persoonlijk worden

Het is aan te raden om bij geschillen met de fiscus niet te persoonlijk te worden. Het inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van medewerkers van de Belastingdienst is in principe niet toegestaan. Dit kan soms zelfs tot een beperking leiden van de vrijheid van...

Lees verder

Rechtbank licht aspecten MRB toe

In een aantal uitspraken licht Rechtbank Zeeland-West-Brabant enkele aspecten van de motorrijtuigenbelasting toe. Zo blijkt onder meer dat een privéterrein onder omstandigheden tot de openbare weg kan behoren. In de ene zaak krijgt een vrouw een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting (MRB) opgelegd omdat ze met een auto...

Lees verder

Subsidieregeling praktijkleren voortzetten

MKB-Nederland en VNO-NCW willen dat de subsidiepot voor praktijkleren in het vervolg gaat meegroeien met het aantal studenten dat voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) kiest. De subsidieregeling praktijkleren komt bedrijven tegemoet in hun kosten voor het opleiden van mbo-studenten via de bbl. Uit onderzoek van...

Lees verder

Pas op bij voorwaarden in kwijtscheldingsbeschikking!

De fiscus kan voorwaarden opnemen in een kwijtscheldingsbeschikking. Als de belastingschuldige niet voldoet aan deze voorwaarden, kan hij zich niet beroepen op een kwijtschelding van zijn belastingschulden. Een fiscale eenheid voor de omzetbelasting (FE OB) geeft in haar aangifte omzetbelasting aan dat zij btw is...

Lees verder

Werkgeversonderzoek UWV: krapte arbeidsmarkt blijft

Op 6 september 2019 heeft UWV een lijst van beroepen gepubliceerd waar een groot tekort aan personeel heerst. In steeds meer sectoren is er een tekort aan personeel. Voor het eerst zijn er ook moeilijk vervulbare vacatures in verkoopberoepen, overheidsberoepen en bij juridische beroepen. Uit...

Lees verder

Premie Whk niet omhoog als ziekengeld niet is uitbetaald

De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas van een werkgever kan, vanwege een WGA-uitkering, niet worden verhoogd als het ziekengeld niet daadwerkelijk door UWV aan de werknemer is uitbetaald. Vaststaat dat recht op ziekengeld bestond. Op 1 april 2004 is werknemer bij de werkgever in dienst getreden. Onmiddellijk...

Lees verder

Aandachtspunten bij premie werkhervattingskas 2020

Op 2 september 2019 heeft het UWV de premies en parameters voor de WGA- en ZW-premies 2020 voor de werkhervattingskas gepubliceerd. De premie werkhervattingskas wordt voor elke werkgever apart vastgesteld. De Belastingdienst stuurt voor het einde van het jaar een beschikking aan elke werkgever met...

Lees verder

Geen risico, geen ondernemersaftrek

Als een belastingplichtige in zijn aangifte inkomstenbelasting opgeeft dat hij ondernemer is, zal hij in beginsel de ondernemersaftrek toepassen. De Belastingdienst kan deze genoten ondernemersaftrek terugnemen als naderhand blijkt dat toch geen sprake is van fiscaal ondernemerschap. Een man schrijft zich op 1 september 2013...

Lees verder

Eén project in 16 jaar vastgoedexploitatie: geen BOF!

De Belastingdienst is kritisch bij aanvragen voor toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling op geschonken of vererfde aandelen in vastgoed-bv’s. Als zo’n bv gedurende vele jaren maar één keer aan projectontwikkeling doet, mag de fiscus de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling weigeren. Een man bezit alle certificaten in...

Lees verder

Beter Aanbesteden krijgt een vervolg

In 2018 werd de Actieagenda Beter Aanbesteden overhandigd aan staatssecretaris Mona Keijzer. Inmiddels is de Actieagenda met 23 acties voor het verbeteren van aanbesteden in de praktijk afgerond. De bij de Actieagenda betrokken ondernemersorganisaties en overheden hebben aangegeven gezamenlijk aan een vervolgprogramma te gaan werken....

Lees verder