Aandachtspunten bij premie werkhervattingskas 2020

Op 2 september 2019 heeft het UWV de premies en parameters voor de WGA- en ZW-premies 2020 voor de werkhervattingskas gepubliceerd. De premie werkhervattingskas wordt voor elke werkgever apart vastgesteld. De Belastingdienst stuurt voor het einde van het jaar een beschikking aan elke werkgever met...

Lees verder

Geen risico, geen ondernemersaftrek

Als een belastingplichtige in zijn aangifte inkomstenbelasting opgeeft dat hij ondernemer is, zal hij in beginsel de ondernemersaftrek toepassen. De Belastingdienst kan deze genoten ondernemersaftrek terugnemen als naderhand blijkt dat toch geen sprake is van fiscaal ondernemerschap. Een man schrijft zich op 1 september 2013...

Lees verder

Eén project in 16 jaar vastgoedexploitatie: geen BOF!

De Belastingdienst is kritisch bij aanvragen voor toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling op geschonken of vererfde aandelen in vastgoed-bv’s. Als zo’n bv gedurende vele jaren maar één keer aan projectontwikkeling doet, mag de fiscus de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling weigeren. Een man bezit alle certificaten in...

Lees verder

Beter Aanbesteden krijgt een vervolg

In 2018 werd de Actieagenda Beter Aanbesteden overhandigd aan staatssecretaris Mona Keijzer. Inmiddels is de Actieagenda met 23 acties voor het verbeteren van aanbesteden in de praktijk afgerond. De bij de Actieagenda betrokken ondernemersorganisaties en overheden hebben aangegeven gezamenlijk aan een vervolgprogramma te gaan werken....

Lees verder

Primair standpunt helpt subsidiair standpunt om zeep

Veel belanghebbenden nemen in een beroepsprocedure (meer) subsidiaire standpunten in voor het geval de rechter hun primaire standpunten afwijst. Uit een recente zaak voor Rechtbank Den Haag blijkt echter dat het innemen van een bepaald primair standpunt de mogelijkheid tot het slagen van een secundair...

Lees verder

Beëindigingsvergoeding is geen schadevergoeding

Een beëindigingsvergoeding is in principe onderdeel van het belastbare loon. Alleen als de ontslagvergoeding geen of nauwelijks verband houdt met de dienstbetrekking, kan sprake zijn van een onbelaste vergoeding. Een docent autotechniek en praktijkonderwijs bij een hogeschool kon na zijn tweede burn-out in deze dienstbetrekking...

Lees verder

Oproep voor de invoer van generatietoets

Uit een onderzoek van het SER Jongerenplatform blijkt dat jongeren minder snel zelfstandig zijn. Ook wordt de scheidslijn tussen jongeren met meer en minder kansen steeds duidelijker. Het SER Jongerenplatform roept het kabinet daarom op om een generatietoets in te voeren om te voorkomen dat...

Lees verder

Prinsjesdag 2019: verwachte wijzigingen in de loonheffingen

Prinsjesdag 2019 nadert. Op die dag zal de staatssecretaris naar verwachting onder andere diverse nieuwe maatregelen op het gebied van de loonheffingen presenteren. Een beknopt overzicht van deze verwachte wijzigingen. Vermoedelijk zal het pakket belastingmaatregelen de volgende wijzigingen voor de loonheffingen bevatten:een verruiming van de...

Lees verder

Verkleining risico oververhitting nieuwbouw

In de bouwregelgeving zal een nieuwe eis worden opgenomen waardoor de bouwsector verplicht wordt om het risico op oververhitting in woningen te verkleinen. De nieuwe eis gaat gelijktijdig per 1 juli 2020 in met de eisen voor bijna-energieneutrale nieuwbouw (BENG). Nu nieuwe woningen zo energiezuinig...

Lees verder

Onderzoek nodig bij ontbrekend btw-identificatienummer

Een ondernemer moet van Rechtbank Noord-Holland onderzoek doen als zijn grootste leverancier diverse facturen verstrekt zonder btw-identificatienummer. In dat geval kan namelijk sprake zijn van btw-fraude, wat een bedreiging vormt voor het recht op aftrek van voorbelasting. Een bv met een groothandel in bloemen, planten...

Lees verder