Supermarkten betrekken klanten bij strijd tegen voedselverspilling

Supermarkten met het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) gaan klanten attenderen op hun rol bij voedselverspilling. Producten die de houdbaarheidsdatum naderen, worden voorzien van stickers met de tekst ‘Samen tegen voedselverspilling, kwestie van doen!’. Klanten worden zo aangemoedigd deze producten te kopen. Van politiek tot keukentafel...

Lees verder

Bank kan klant weigeren vanwege belastingontwijking

Banken moeten van De Nederlandsche Bank (DNB) in de gaten houden of hun klanten belasting ontwijken. Als klanten aan belastingontwijking doen, kan dat volgens DNB reden zijn om ze te weigeren. De DNB heeft in juli aanbevelingen gepubliceerd in een good practices document waarin wordt...

Lees verder

Anoniem solliciteren succesvol als recruitmentstrategie

Zo'n 79% van de Nederlandse HR professionals en recruiters geeft aan dat anoniem solliciteren goed werkt om de meest geschikte kandidaat voor de rol te vinden. Bij twee derde is het een vast onderdeel van de recruitmentstrategie. Dat zijn de bevindingen van een onderzoek van...

Lees verder

Subsidie voor verbetering winkelgebieden

Verschillende provincies verstrekken subsidies voor winkeliers, ondernemers en gemeenten die samen hun winkel- en centrumgebied willen verbeteren. De provincie Zuid-Holland stelt hiervoor €500.000 beschikbaar, maar ook de provincies Noord-Holland en Groningen kennen dergelijke subsidieregelingen. Gemeente, winkeliers- en ondernemersverenigingen komen in aanmerking voor deze subsidies. De...

Lees verder

Door krapte op arbeidsmarkt sollicitanten veeleisender

Door de krapte op de arbeidsmarkt, duurt het voor de meeste werkzoekenden tegenwoordig niet lang voordat ze een baan hebben gevonden. Maar is dat ook van invloed op het sollicitatiegedrag van werknemers. Durven ze een hoger loon te vragen of solliciteren ze eerder naar een...

Lees verder

Geen btw-aangiften

De Belastingdienst gaat een brief sturen aan ondernemers die minimaal één jaar geen btw aan de Belastingdienst hebben afgedragen of in aftrek hebben gebracht. De Belastingdienst gaat er dan van uit dat de onderneming is gestopt. Ondernemers die zo’n brief ontvangen, maar niet zijn gestopt...

Lees verder

Oprichting bv straks online mogelijk

Volgens de onlangs gepubliceerde Europese Richtlijn digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen moet het vanaf 1 augustus 2021 mogelijk zijn om digitaal een bv op te richten via een digitale notariële akte. Op grond van de richtlijn moeten lidstaten het mogelijk maken dat bepaalde kapitaalvennootschappen...

Lees verder

Geen opgewekt vertrouwen dat er een boete volgt

Wordt voor een bepaald feit een fiscale boete opgelegd, dan kan een belastingplichtige voor datzelfde feit in principe niet meer strafrechtelijk worden vervolgd, tenzij er sprake is van nieuwe bezwaren. Een belastingplichtige meende aan het feit dat hij een fiscale boete had gekregen, het vertrouwen...

Lees verder

Meer ‘kleine’ mkb-bedrijven

Het mkb in Nederland telde aan het begin van het derde kwartaal 1,16 miljoen mkb-bedrijven, bijna 335.000 meer dan tien jaar geleden. Grote groeiers zijn de informatie- en communicatiesector, daar zijn in die periode relatief de meeste bedrijven bijgekomen. Slechts 41% van de mkb-bedrijven is...

Lees verder

Volle hypotheekrenteaftrek dankzij economische eigendom

Wie juridisch voor de helft eigenaar is van een eigen woning, maar voor 100% de economische eigendom heeft, mag van Rechtbank Den Haag de hele hypotheekrente aftrekken. Een echtpaar is in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. Gedurende hun huwelijk verkrijgen zij een eigen woning die...

Lees verder