Samenwerken met freelancers bij financiële diensten: let op de voorwaarden

Financiële ondernemingen met een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kunnen niet altijd zonder meer samenwerken met freelancers en zzp’ers. Voor bepaalde werkzaamheden gelden er voorwaarden. De AFM geeft aan dat de vergunninghoudende onderneming altijd zélf verantwoordelijk moet blijven voor de werkzaamheden die andere...

Lees verder

Ondernemers: fiscale eenheid behouden

De fiscale eenheid moet behouden blijven, nu er geen betere alternatieven op tafel zijn gekomen in een eerste consultatie voor een nieuwe groepsregeling. Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op een consultatie door het ministerie van Financiën. Van de vier door Financiën voorgelegde...

Lees verder

Recht op proceskostenvergoeding niet snel te beperken

Vergeet een belastingplichtige voor de rechtbank om een vergoeding van de kosten van de bezwaarfase aan te kaarten, dan mag dat geen reden zijn om in hoger beroep bij het gerechtshof de proceskostenvergoeding te weigeren, omdat de belastingplichtige al bij de rechtbank om vergoeding van...

Lees verder

Bestuurder aansprakelijk na opeisen afnemersbetalingen

Als de bestuurder van een bv het volledige bedrag van ontvangen afnemersbetalingen overmaakt naar zijn privérekening, veroorzaakt hij dat de bv de btw op de betaalde facturen niet kan afdragen en is er sprake van onbehoorlijk bestuur, zo blijkt uit een uitspraak van Hof Amsterdam....

Lees verder

ACM wil prijsafspraken voor minimumtarief zzp’ers toestaan

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) wil onder bepaalde voorwaarden prijsafspraken tussen zzp’ers toestaan. Dat moet dan gaan om zzp’ers die ‘zij-aan-zij’ werken met gewone werknemers en met hun afspraken het door het kabinet aangekondigde minimumtarief voor de invoering daarvan al willen waarborgen. Collectieve prijsafspraken...

Lees verder

Tijdelijk verhuurd tuinhuis valt in box 3

Als een belastingplichtige een deel van zijn eigen woning tijdelijk verhuurt, is de huuropbrengst onbelast, zo heeft Hof Amsterdam bevestigd. Maar het tijdelijk verhuurde deel valt dan wel in box 3. In deze zaak ging het om een tuinhuisje dat tijdelijk werd verhuurd. Rechtbank Noord-Holland...

Lees verder

Verplicht antidiscriminatiebeleid bij werving- en selectie

Na de zomer wordt bij de Raad van State een wetsvoorstel aangeboden dat moet zorgen voor eerlijke werving- en selectieprocedures en gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Het wetsvoorstel verplicht werkgevers tot een antidiscriminatiebeleid bij werving en selectie. De Inspectie SZW krijgt de bevoegdheid om hierop...

Lees verder

Collectieve uitspraak massaal bezwaar box 3

De Belastingdienst heeft het besluit inzake de collectieve uitspraak in de procedure massaal bezwaar box 3 voor de jaren 2013 en 2014 in de Staatscourant geplaatst. De Belastingdienst heeft in een besluit de bezwaarschriften in deze massaal bezwaarprocedure afgewezen naar aanleiding van het arrest van de...

Lees verder

Nederlandse bedrijven blijven achter bij flexibele werktijden

Nederlandse bedrijven lopen, in vergelijking met bedrijven in omringende landen, achter bij het bieden van de mogelijkheid voor werknemers om zelf jun uren in te delen. Dat blijkt uit onderzoek van Protime en de SD Worx Group onder 502 beleidsmakers van bedrijven in België, Frankrijk,...

Lees verder