Open data voor een transparantere arbeidsmarkt

De huidige arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een toenemende mismatch tussen vraag en aanbod. UWV wil dit verkleinen door CV- en vacaturedata transparant te maken. Samen met brancheorganisatie NBBU biedt UWV open data aan op het Dataportaal van de Nederlandse Overheid. Hiermee moet de arbeidsmarkt transparanter...

Lees verder

Geen verhoging AOW-leeftijd in 2024

Volgens de prognose van CBS is in 2024 de resterende geslachtsneutrale levensverwachting op 65-jarige leeftijd 20,63 jaar. Hoewel de resterende levensverwachting in 2024 iets hoger is dan de prognose vorig jaar voor 2023, zal dit niet leiden tot een verdere verhoging van de AOW-leeftijd in...

Lees verder

Verruiming termijn voor indienen informatieformulier PEB

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen maakt het mogelijk dat een pensioen in eigen beheer fiscaal gefaciliteerd wordt beëindigd. Voor deze fiscaal gefaciliteerde beëindiging is onder meer vereist dat tijdig een juist en ingevuld informatieformulier naar de Belastingdienst wordt gestuurd....

Lees verder

Geen aftrek advocaatkosten voor terugvordering alimentatie

Een ex-echtgenoot maakt advocaatkosten om een lagere alimentatie voor zijn ex-partner bij de rechtbank af te dwingen en al betaalde alimentatie te laten terugbetalen. De terugbetaling van de alimentatie kwalificeert voor die ex-echtgenoot dan als negatieve persoonsgebonden aftrek. Kosten ter verwerving van een negatieve persoonsgebonden...

Lees verder

Uitnodiging voor horen mag ook per mail

Als een (gemachtigde van een) belastingplichtige per e-mail een pro forma bezwaarschrift indient en er meer elektronisch berichtenverkeer met de heffingsambtenaar plaatsvindt, mag de heffingsambtenaar een uitnodiging om te worden gehoord per mail versturen. De eigenaresse van een auto tekent beroep aan tegen de aan...

Lees verder

Steeds vaker voedsel met duurzaamheidskenmerk

Nederlandse consumenten kopen steeds vaker voedsel dat voorzien is van een keurmerk. In 2017 kochten huishoudens voor 4,5 miljard euro aan dier- en milieuvriendelijk geproduceerd voedsel. Het marktaandeel duurzaam voedsel ligt inmiddels op 11%. In 2017 gaven Nederlandse huishoudens ruim 4,5 miljard euro uit aan...

Lees verder

Uitwerking heroverweging pakket vestigingsklimaat

Bij de Tweede Kamer zijn de toegezegde nota’s van wijziging ingediend waarin de heroverweging pakket vestigingsklimaat is uitgewerkt. Het betreft drie nota’s van wijziging: een tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel Wet bronbelasting 2020, een tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2019...

Lees verder

Aanvraag ESF-subsidie in week 46

Van maandag 12 november 9.00 uur tot en met vrijdag 16 november 17.00 uur kunnen werkgevers weer een ESF (Europees Sociaal Fonds)-subsidie aanvragen voor projecten gericht op het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid. De subsidie is bedoeld voor projecten van bedrijven en instellingen om hun...

Lees verder

Aanpassing wettelijk minimumloon per 1 januari 2019

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2019 aangepast. De verhoging bedraagt ditmaal na afronding 1,34%. Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 januari 2019:per maand: € 1.615,80; per week: € 372,90; per dag: € 74,58.Bron: Min...

Lees verder

Van flex naar vast? Meeste kans in onderwijs

Uit een onderzoek van CBS blijkt dat flexwerkers in het onderwijs de grootste kans hebben om van een flexbaan door te stromen naar een vaste baan. Het onderwijs is ook de enige bedrijfstak waar het aandeel doorstromers van flexibel naar vast in vijf jaar is...

Lees verder