Uitwerking heroverweging pakket vestigingsklimaat

Bij de Tweede Kamer zijn de toegezegde nota’s van wijziging ingediend waarin de heroverweging pakket vestigingsklimaat is uitgewerkt. Het betreft drie nota’s van wijziging: een tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel Wet bronbelasting 2020, een tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2019...

Lees verder

Aanvraag ESF-subsidie in week 46

Van maandag 12 november 9.00 uur tot en met vrijdag 16 november 17.00 uur kunnen werkgevers weer een ESF (Europees Sociaal Fonds)-subsidie aanvragen voor projecten gericht op het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid. De subsidie is bedoeld voor projecten van bedrijven en instellingen om hun...

Lees verder

Aanpassing wettelijk minimumloon per 1 januari 2019

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2019 aangepast. De verhoging bedraagt ditmaal na afronding 1,34%. Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 januari 2019:per maand: € 1.615,80; per week: € 372,90; per dag: € 74,58.Bron: Min...

Lees verder

Van flex naar vast? Meeste kans in onderwijs

Uit een onderzoek van CBS blijkt dat flexwerkers in het onderwijs de grootste kans hebben om van een flexbaan door te stromen naar een vaste baan. Het onderwijs is ook de enige bedrijfstak waar het aandeel doorstromers van flexibel naar vast in vijf jaar is...

Lees verder

Bovengemiddelde loonafspraken in september

Bij de cao’s die in september zijn afgesloten bedroeg de gemiddelde loonafspraak gemiddeld 2,5%. Dat is boven het gemiddelde van alle loonafspraken in 2018; dat cijfer staat nu op 2,3%. Met maart en april 2018 scoort september het hoogste maandgemiddelde sinds de crisis van tien...

Lees verder

Proceskostenvergoeding van € 125,25 voor geschil van € 3

Als een overheidsorgaan een fout maakt en het om slechts een klein bedrag gaat, kan een belanghebbende een beroepsprocedure aanspannen. De proceskostenvergoeding zal echter lager zijn dan gebruikelijk. Toch leverde dit een vrouw die bij Rechtbank Oost-Brabant in beroep ging vanwege een bedrag van € 3...

Lees verder

Schenking van eigen schilderij aan stichting is geen aftrekbare gift

Als iemand een schenking doet aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is deze schenking niet automatisch als gift aftrekbaar. Hiervoor moet namelijk aan meerdere voorwaarden worden voldaan, zo bevestigde Hof Arnhem-Leeuwarden. In deze zaak had een beeldend kunstenaar een eigen schilderij geschonken aan een...

Lees verder

Ongebruikelijke lening is niet automatisch onzakelijk

Als een lening in familieverband wordt verstrekt onder voorwaarden die maatschappelijk ongebruikelijk zijn, betekent dit volgens Rechtbank Gelderland niet automatisch dat de lening ook onzakelijk is. In deze zaak verstrekte een echtpaar een lening van € 450.000 aan hun schoondochter, die vervolgens een lening verstrekte aan...

Lees verder

Uitkeringen aan erfgenamen MH17-slachtoffer belast

De nabestaanden van een vrouw die omkwam bij de ramp met de MH17 in 2014 moeten loonbelasting betalen over een ontvangen verzekeringsuitkering. Rechtbank Gelderland oordeelde dat uit de systematiek van de omkeerregeling volgt dat de polisuitkeringen zijn belast bij de erfgenamen. De overledene was tijdens...

Lees verder

Btw op advieskosten ook aftrekbaar als overname mislukt

Een onderneming die een overname wil doen en hiervoor een adviseur inschakelt, kan de btw op de advieskosten als voorbelasting aftrekken. Dit geldt ook als de overname uiteindelijk niet doorgaat, zo bepaalde het Europese Hof van Justitie. Vliegtuigmaatschappij Ryanair bracht in de loop van 2006...

Lees verder