Bovenwoning keuzevermogen bij dienstbaarheid aan onderneming

Als een bovenwoning op enigerlei wijze dienstbaar is aan de onderneming die in de ruimte onder de woning wordt gedreven, is geen sprake van verplicht privévermogen maar van keuzevermogen, zo blijkt uit een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden. Een man exploiteerde met zijn echtgenote en dochter...

Lees verder

Alvast voorbereiden op elektronisch factureren aan de overheid

Ondernemers die zakendoen met de overheid doen er goed aan om zich alvast voor te bereiden op het elektronisch verzenden van facturen. De overheid kan deze ondernemers namelijk verzoeken om alle facturen vanaf 18 april 2019 elektronisch in te dienen. Op de genoemde datum treedt...

Lees verder

Actieplan voor meer invloed op eigen loopbaan

Het kabinet, de werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen en uitvoeringsorganisaties werken aan een gezamenlijk actieplan om mensen meer invloed te laten krijgen op hun eigen loopbaan. Eén van de voornaamste aspecten van dit actieplan is dat het vanzelfsprekend wordt dat iedereen zich tijdens zijn of haar...

Lees verder

Geen bouwterrein als verkoper niet hoeft te slopen

Als de verkoper van een perceel met gebouwen niet verplicht is om de bebouwing te slopen, kwalificeert de levering niet als een levering van een bouwterrein, zo blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant. In deze zaak kocht een bv een perceel waarop een woonhuis...

Lees verder

Eén op de drie werkgevers kiest voor actieve benadering kandidaten

In een tijd waarin het steeds moeilijk wordt om vacatures te vervullen, kiest één op de drie werkgevers ervoor om mogelijke kandidaten actief te benaderen. Dit blijkt uit onderzoek van UWV onder 6.700 werkgevers over hun zoektocht naar personeel. Nog altijd werven werkgevers vooral personeel...

Lees verder

Informatiebeschikking kan pas na boekenonderzoek

Volgens Rechtbank Den Haag kan de inspecteur geen informatiebeschikking opleggen als de Belastingdienst de administratie van een onderneming nog niet heeft gecontroleerd. In deze zaak was de Belastingdienst in januari 2013 een boekenonderzoek gestart bij een bv die een horecaonderneming exploiteerde. Dit onderzoek zou in...

Lees verder

Zonder loonbetalingsverplichting geen dienstbetrekking

Er is alleen sprake van een dienstbetrekking als de opdrachtgever de verplichting heeft om loon uit te betalen aan een opdrachtnemer. Daarom is een bemiddelingsbureau dat zelf geen loon uitbetaalt aan een opdrachtnemer niet de werkgever van de betreffende medewerker, zo oordeelde Hof Amsterdam. In...

Lees verder

Wwft heeft ook gevolgen voor ‘gewone’ ondernemers

Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel om de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te wijzigen. Dit wetsvoorstel hangt samen met de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Inmiddels is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden en deze...

Lees verder