Geen (gebruikelijk) loon, maar resultaat uit overige werkzaamheden

Volgens Rechtbank Gelderland zou het gebruikelijk loon van een van de aandeelhouders die werkzaamheden verrichtte voor de bv, indien de gebruikelijkloonregeling van toepassing zou zijn geweest, nooit meer zijn dan de onttrekkingen. Volgens de rechtbank was in dit geval echter geen sprake van loon, maar...

Lees verder

Vergeten garantieverklaring WGA

Door een vergissing van de verzekeraar is de nieuwe garantieverklaring van een bv om eigenrisicodrager voor de WGA te blijven niet op tijd ingediend. Doordat het niet aan de bv is te wijten dat de verklaring te laat is ingediend blijft de bv eigenrisicodrager voor...

Lees verder

Tot behoud van heffing

Een vervangingsreserve (vanaf 1 januari 2001: herinvesteringsreserve) uit 1998 dient naar vier jaar vrij te vallen als er geen vervangend bedrijfsmiddel is aangeschaft of voortgebracht of als is gestart met de uitvoering daarvan. Dat de inspecteur voor de zekerheid de belaste vrijval ook toerekent aan...

Lees verder

Opzeggen voor start overeenkomst is geen onregelmatig ontslag

Een werknemer heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd nog voordat hij met zijn werkzaamheden is begonnen. De nieuwe werkgever meent ten onrechte dat er sprake is onregelmatig ontslag en dat de werknemer de kosten van werving en selectie, vervanging en inrichting van de werkplek moet vergoeden. Een...

Lees verder

Prinsjesdag 2018: verwachte wijzigingen in de IB

Op Prinsjesdag 2018 zal de staatssecretaris van Financiƫn het Belastingplan 2019 en waarschijnlijk ook andere fiscale wetsvoorstellen presenteren. Over de inhoud van dit pakket belastingmaatregelen bestaan al de nodige vermoedens, die hier summier zijn weergegeven voor zover zij zien op ondernemers in de inkomstenbelasting. Het...

Lees verder

Massaal bezwaar box 3 2017

Het bezwaar tegen de vermogensrendementsheffing in box 3 over aanslagjaar 2017 is door staatssecretaris voor de zomer als massaal bezwaar aangemerkt. Belastingplichtigen die in hun bezwaarschrift ook hebben aangegeven de vermogensrendementsheffing als een individuele en excessieve last te ervaren, krijgen een brief van de Belastingdienst...

Lees verder

Termijnoverschrijding soms verschoonbaar

Een bij een beroepsvereniging aangesloten acupuncturist maakte door verkeerde informatie zelf geen bezwaar meer tegen de afdracht van onverschuldigde btw. Wegens een combinatie van omstandigheden was er echter sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding. Tot 1 januari 2013 gold voor de diensten van acupuncturisten een ruimere...

Lees verder

Recht op cao voor buitenlandse chauffeurs per geval anders

Volgens Transport en Logistiek Nederland is het recht op de cao voor buitenlandse chauffeurs die vanuit Nederland de grens overgaan per geval anders. TLN reageert hiermee op de berichtgeving n.a.v. een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden eind juli. Het hof vernietigde een uitspraak van de kantonrechter...

Lees verder

Invoering AVG verhoogt werkdruk salarisprofessionals

De invoering van de aangescherpte privacywet op 25 mei jongstleden (de AVG) is volgens 89% van de salarisprofessionals veruit het belangrijkste onderwerp dit jaar binnen hun vakgebied. Meer dan de helft (56%) van hen verwacht dat dit ook in 2019 een belangrijk thema blijft. De...

Lees verder

Vergeten garantieverklaring

Door een vergissing van de verzekeraar is de nieuwe garantieverklaring van een bv om eigenrisicodrager voor de WGA te blijven niet op tijd ingediend. Doordat het niet aan de bv is te wijten dat de verklaring te laat is ingediend blijft de bv eigenrisicodrager voor...

Lees verder