Update handreiking overgang van onderneming

De Belastingdienst heeft op het Forum Salaris een update gepubliceerd van de handreiking Wovon (Wet overgang van onderneming). In de handreiking wordt ingegaan op de loonheffingsaspecten die kunnen spelen bij overgang van onderneming. De Wovon (art. 7:622 e.v. BW) arbeidsrecht en houdt in dat als...

Lees verder

Rechten belastingbetaler bij belastingrente ondergeschikt

De regeling van de belastingrente is onevenwichtig en daardoor komen de rechten van de belastingbetaler in het geding. De rechten van de belastingbetalers zijn slecht gewaarborgd. Daarom moet er een handvest komen dat meer bescherming biedt aan de belastingbetaler. De hoogte van de belastingrente schrikt...

Lees verder

Ontslagprocdures UWV niet op orde

De Inspectie SZW uit flinke kritiek op uitkeringsinstantie UWV. Volgens het dagblad Trouw zou volgens de Inspectie SZW het UWV de informatie die ze van werkgevers ontvangt bij ontslagaanvragen nauwelijk op feitelijke onjuistheden controleren. Uit een enquête die de inspectie heeft uitgevoerd, blijkt ook dat...

Lees verder

Doelstelling banenafspraak nog niet bereikt

UWV monitort periodiek of werkgevers voldoende banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Op 25 juli publiceerde UWV de kwartaalrapportages van de banenafspraak tot eind maart 2018. Tussen de nulmeting (2013) en het eerste kwartaal van 2018 hebben werkgevers in het kader van de banenafspraak...

Lees verder

Schriftelijke vastlegging verbod privégebruik noodzakelijk

Een werknemer krijgt geen bijtelling privégebruik voor een bestelauto als zijn werkgever hem verbiedt de bestelauto privé te gebruiken. Hiervoor is vereist dat de werkgever het verbod schriftelijk heeft vastgelegd, dit verbod bij de loonadministratie bewaart, toezicht houdt op de naleving en een passende sanctie...

Lees verder

Hogere erfenissen in 2015

Na enkele jaren van krimp hebben overledenen in 2015 in totaal meer vermogen nagelaten. In 2014 was het totaal aan nagelaten vermogen zo’n 680 miljoen lager. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend heeft gemaakt. Nadat in 2011 het totale...

Lees verder

Wie werken het meest over?

29 procent van de werknemers gaf aan in 2017 regelmatig over te werken. Het meest werd overgewerkt door managers (56%). Daartegenover staat een grote groep (70%) werknemers die niet of slechts soms overwerkte. Behalve door managers werd er ook vaak overgewerkt door werknemers met een...

Lees verder

Fiscus mocht nadere informatie over Zwitserse bankrekening vragen

Volgens Hof Den Haag hat de Nederlandse fiscus voldoende belang om gegevens over Zwitserse bankrekeningen op te vragen bij de Zwitserse belastingdienst. Als volgens de ontvangen gegevens een Nederlandse belastingplichtige rekeninghouder is, mag de Belastingdienst hem daarover vragen stellen. Medio 2015 heeft de (Nederlandse) Belastingdienst...

Lees verder

Beslagvrije voet bij bankbeslag

De Nationale ombudsman heeft de minister van Rechtsbescherming in een brief laten weten dat hij positief is over het wetsvoorstel tot herziening van het beslag- en executierecht. In het geval van loonbeslag kunnen schuldeisers het inkomen dat overblijft na de toepassing van de beslagvrije voet...

Lees verder

Eerste editie Nieuwsbrief Loonheffingen 2019

Net als vorig jaar komt de Belastingdienst met een vroege eerste editie van de Nieuwsbrief Loonheffingen met daarin veranderingen waarvan nu al bekend zijn dat ze volgend jaar ingaan. In deze eerste editie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 komen de volgende zes onderwerpen aan bod:Belastingdeel...

Lees verder