Vermogen onder beslaglegging valt toch in box 3

Dat beslag is gelegd op een bankrekening, wil nog niet zeggen dat het geen box 3-vermogensbestanddeel meer is voor de rekeninghouder. Tot dit oordeel komt Rechtbank Noord-Holland in een recente zaak. De zaak betreft een man met diverse bankrekeningen. In juni 2015 wordt een conservatoir...

Lees verder

Aanvullende fiscale maatregelen

De staatssecretaris heeft op 24 april 2020 aanvullende fiscale maatregelen in verband met het coronavirus bekendgemaakt. Dit naar aanleiding van ingediende moties vragen door de Tweede Kamer en signalen van ondernemers, belangenorganisaties en burgers. Maatregelen die een nadere wettelijke verankering vragen worden zoveel mogelijk als...

Lees verder

Verhoging vrije ruimte WKR in 2020

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft op 24 april 2020 aan de Tweede Kamer nieuwe, aanvullende coronamaatregelen aangekondigd, waaronder een verhoging van de vrije ruimte WKR. Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven zonder dat deze...

Lees verder

Nadere maatregelen SZW

Minister Koolmees en staassecretaris Van Ark hebben de Tweede Kamer per brief laten weten wat de stand van zaken van is ten aanzien van de SZW-maatregelen, onder andere naar aanleiding van enkele moties en toezeggingen uit het wetgevingsoverleg van 14 april jl. Het gaat hierbij...

Lees verder

Besluit fiscale tegemoetkomingen geactualiseerd

Financiën heeft het besluit Fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis (Besluit noodmaatregelen coronacrisis) aangepast. In het besluit zijn goedkeuringen ten aanzien van de volgende onderwerpen toegevoegd:Uitstel van betaling van belastingschulden - De gevolgen van de coronacrisis geven aanleiding voor een tijdelijk soepeler beleid. De...

Lees verder

Onderzoek naar effect 100 belastingmaatregelen

Een btw-stelsel met een uniform tarief draagt bij aan een betere werking van de economie en minder uitvoeringskosten. Dit is een van de conclusies over de effecten van bijna honderd belastingmaatregelen die het Centraal Planbureau heeft gepubliceerd in Kansrijk belastingbeleid. In de publicatie presenteert het...

Lees verder

Concernbepaling NOW verruimd

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijzigt de concernbepaling in de tijdelijke loontegemoetskomingsregeling NOW. Werkmaatschappijen die door de corona¬crisis meer dan 20% omzetverlies hebben maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen toch de NOW aanvragen. Concerns waarvan een werkmaatschappij...

Lees verder

‘Nederland werkt door’

Via de lancering van het platform ‘NLWerktDoor’ brengen werkgevers- en werknemersorganisaties, gemeenten en de landelijke overheid vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen. Dit maakt snelle matches in de regio mogelijk om mensen tijdens deze crisis aan het werk te houden en sectoren van voldoende...

Lees verder

Bijna 100.000 NOW-aanvragen

In de eerste twee weken zijn bij UWV ruim 97.000 aanvragen ingediend voor de NOW-regeling. Inmiddels heeft UWV ruim € 1,5 miljard overgemaakt aan 81.000 werkgevers. Samen hebben zij ruim 1,3 miljoen werknemers in dienst. Het geschatte omzetverlies is gemiddeld 73%. Werkgevers kunnen sinds maandag...

Lees verder

Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2021 ingediend

Financiën heeft de Fiscale verzamelwet 2021 ingediend bij de Tweede Kamer. De wens is om deze maatregelen per 1 januari 2021 in werking te laten treden. In het wetsvoorstel zijn de volgende wijzigingen voorgesteld:Contante giften komen niet langer in aftrek. Contante giften zijn weliswaar een...

Lees verder