Inspecteur moet aantonen dat om uitstel is gevraagd

De inspecteur moet een definitieve aanslag IB/PVV binnen drie jaar, na het einde van jaar waarover aangifte moet worden gedaan, opleggen. Deze termijn wordt verlengd met de termijn van gevraagd en verleend uitstel. Bij verleend uitstel moet de inspecteur wel kunnen aantonen dat het uitstel...

Lees verder

Vanaf 1 april 2022 mogen Oekraïners hier werken

Op grond van de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming mogen Oekraïense vluchtelingen vanaf 1 april 2022 in Nederland werken. In de Richtlijn staan maatregelen die de lidstaten van de Europese Unie (EU) moeten nemen om de vluchtelingen uit Oekraïne de bescherming en mogelijkheden te bieden die...

Lees verder

Alleen feitelijk eigen gebruik recreatiewoning btw belast

Een eigenaar van een recreatiewoning kan met een derde een beheer- en verhuurovereenkomst sluiten. Deze overeenkomst beperkt het eigen gebruik van de woning door de eigenaar. Vanwege die beperking tellen de perioden van leegstand niet mee als perioden van belast eigen gebruik van de woning...

Lees verder

Belastingdienst stuurt ondernemers een schuldenoverzicht

Ondernemers krijgen in april 2022 een eerst informatieve brief van de Belastingdienst met daarin een overzicht van de openstaande belastingschuld door coronamaatregelen. In het overzicht staan de opgebouwde belastingschulden op peildatum 31 januari 2022. Om technische redenen is het niet mogelijk een recenter overzicht te verstrekken....

Lees verder

Gewijzigd wetsvoorstel excessief lenen naar Tweede Kamer

De staatssecretaris heeft het gewijzigde wetsvoorstel inzake excessief lenen van de eigen bv naar de Tweede Kamer gestuurd. Zoals is aangekondigd in het coalitieakkoord is het maximumbedrag voor de schuld van de ab-houder aan de bv verhoogd naar € 700.000. Vanaf 1 januari 2023 moeten...

Lees verder

Tariefsaanpassing voor hypotheekrenteaftrek, niet voor EWF

De aftrek van de hypotheekrente wordt getroffen door de zogeheten tariefsaanpassing maar het eigenwoningforfait niet. Dat is in de ogen van Rechtbank Den Haag geen (verboden) schending van het gelijkheidsbeginsel. Als een belastingplichtige in zijn aangifte IB/PVV grondslagverminderende posten (gvp’s) opvoert, vindt een verhoging plaats...

Lees verder

Gemeente kent Tozo-krediet terecht toe aan dga

Hoewel een dga ten behoeve van zijn bv krediet op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers kan aanvragen, komt het krediet op zijn naam te staan. Een man dient een aanvraag in voor bedrijfskrediet op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Dit...

Lees verder

Geen verzekeringsplicht dankzij grote vrijheid in werk

Een arbeidskracht die zeer vrij is in het uitoefenen van zijn werkzaamheden, is vermoedelijk niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Een vrouw heeft een klein administratiekantoor gehad. In dat kader verricht zij werkzaamheden voor verschillende ondernemers. Een van deze ondernemers is een VOF die op...

Lees verder

Verzuimboete voor bv redt dga niet van strafvervolging

In principe is een dga strafrechtelijk te vervolgen voor dezelfde strafbare feiten waarvoor zijn bv een verzuimboete heeft gekregen, zo blijkt uit een arrest van de Hoge Raad. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft strafvervolging ingesteld tegen de bestuurder en enig aandeelhouder van een bv. Het...

Lees verder

Geen tussentijdse verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

Staatssecretaris Van Rij heeft in de beantwoording van Kamervragen laten weten dat de onbelaste reiskostenvergoeding om uitvoeringstechnische redenen niet gedurende het jaar kan worden verhoogd. Het kabinet heeft er daarom voor gekozen om te kijken naar maatregelen die wél op korte termijn mogelijk zijn en...

Lees verder