Tozo terecht ingetrokken en teruggevorderd

De gemeente Rotterdam heeft volgens Rechtbank Rotterdam de Tozo terecht ingetrokken en teruggevorderd. De zelfstandig ondernemer heeft verklaard aan het urencriterium te voldoen. Uit onderzoek is echter niet aannemelijk geworden dat hij aan het urencriterium heeft voldaan. Bovendien heeft de ondernemer zijn inlichtingenplicht geschonden. En...

Lees verder

Honderden aanslagen, FSV-opname: hoge proceskostenvergoeding

Het opleggen van honderden aanslagen, gebaseerd op een opname van data van een bv in de Fraude signaleringsvoorziening, kost de fiscus een hoge proceskostenvergoeding. Twee echtgenoten houden ieder de helft van de aandelen in een bv. De man is daarnaast directeur en bestuurder van deze...

Lees verder

Nieuwsbrief Loonheffingen 2022, uitgave 3 gepubliceerd

In de derde Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 zijn vier nieuwe onderwerpen toegevoegd. Verder zijn een aantal onderwerpen aangevuld en/of gewijzigd. De volgende onderwerpen zijn toegevoegd:onderwerp 11: Coronacrisis: maatregelen voor de loonheffingen onderwerp 12: Verduidelijking gerichte vrijstelling arbovoorzieningen onderwerp 13: Reikwijdte arresten terugwerkende kracht sectorindeling onderwerp 14: Wet langdurige zorg...

Lees verder

Collectieve uitspraak op bezwaar box 3

Financiën heeft de collectieve uitspraak op het massaal bezwaar tegen box 3 gepubliceerd. De bezwaarschriften over de jaren 2017 tot en met 2020, die meeliepen in de massaal bezwaarprocedure, worden gegrond verklaard. De bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2017 tot en met 2020 waarbij sprake...

Lees verder

Tariefsaanpassing aftrek kan middelingsteruggaaf drukken

De tariefsaanpassing op de grondslagverminderende posten blijft buiten beschouwing bij de berekening van de middelingsteruggaaf. Deze teruggaaf pakt dan misschien lager uit dan verwacht. Sinds 1 januari 2014 vindt een verhoging van de belasting over het inkomen uit werk en woning plaats als de belastingplichtige...

Lees verder

R&D-uitgaven stijgen in 2020

Uit nieuwe voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat bedrijven, instellingen en het hoger onderwijs in 2020 bijna € 18,4 miljard uitgaven aan research en development (R&D) met eigen en ingeleend personeel. Dit is een stijging van ruim een half miljard euro ten opzichte van...

Lees verder

Onjuiste uitnodiging komt voor rekening fiscus

Nodigt de Belastingdienst een binnenlands belastingplichtige uit om een IB-aangifte als buitenlandse belastingplichtige in te dienen? Dan valt die belastingplichtige niet te verwijten dat hij zijn aangifteplicht heeft geschonden door als buitenlands belastingplichtige zijn aangifte in te dienen. Een belastingadviseur met een Thaise partner is...

Lees verder

Een dga die aan de bv geld leent, moet wel geld hebben

Een dga leent veel geld uit aan zijn bv maar kan niet verklaren hoe hij deze lening financiert. In dat geval kan de inspecteur stellen dat de dga inkomen heeft verzwegen. Als de dga dit betwist, geldt mogelijk een omkering van de bewijslast. Een man...

Lees verder

Teveel tijd nodig voor bezwaren TVL

Het kabinet vindt de TVL een effectieve regeling, maar er zijn zaken die beter kunnen. Het gaat dan vooral om procedures waar de afhandeling (te) lang duurt. Dit is het geval bij een aanzienlijk aantal bezwaren en dit is ook het geval bij een deel...

Lees verder