FNV wil werknemers meer laten profiteren van welvaartsgroei

‘We moeten rechtzetten wat scheefgegroeid is. Veel huishoudens kunnen amper hun rekeningen betalen door de inflatie, terwijl veel bedrijven het ondanks de pandemie en inflatie ontzettend goed doen’, zegt vakbond FNV. In 1975 kwam ruim 80% van de welvaart terecht op loonstrookjes van werkenden. In...

Lees verder

Doorbetaaldloonregeling ook bij uitbetaling aan eigen bv

Laat een bestuurder het loon voor zijn werkzaamheden voor een werkmaatschappij doorbetalen aan zijn eigen holding? Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant is dat geen reden om de toepassing van de doorbetaaldloonregeling te weigeren. De zaak ziet op een bv die een energiebedrijf drijft. Drie natuurlijke personen houden...

Lees verder

Overdracht bestuur verhindert FE btw

Haalt de fiscus uit een managementovereenkomst dat een overdracht van het gehele bestuur van een lichaam heeft plaatsgevonden? Dan kan daarmee de organisatorische verwevenheid van twee btw-ondernemers zijn verbroken. In dat geval voldoen deze ondernemers niet (meer) aan de voorwaarden voor een fiscale eenheid omzetbelasting....

Lees verder

Vanaf 9 mei subsidie voor schone vrachtwagens

Ondernemers kunnen vanaf 9 mei 2022 gebruik maken van de Aanschafsubsidieregeling zero-emissie trucks (AanZET) . Deze subsidie kunnen zij aanvragen als zij een zero-emissie vrachtwagen aanschaffen, dat wil zeggen een met batterij-elektrische of waterstof-elektrische aandrijving. De regeling is in de Staatscourant gepubliceerd. Het soort vrachtwagen...

Lees verder

Drempel schuldhulpverlening voor zelfstandigen moet omlaag

De Nationale ombudsman heeft onderzoek gedaan naar de schuldhulpverlening aan zelfstandige ondernemers. In Nederland kunnen zelfstandig ondernemers met problematische schulden de weg naar de gemeentelijke schuldhulpverlening nog niet goed vinden. Veel gemeenten werken hier al hard aan, maar andere gemeenten hebben dit volgens de Nationale...

Lees verder

Te vroeg in gebreke gesteld? Beroep niet-ontvankelijk!

In beginsel is een beroep tegen het niet tijdig nemen van een beslissing, dat is ingediend na een premature ingebrekestelling, niet-ontvankelijk. Een vrouw dient op 24 december 2020 een verzoek in bij de Belastingdienst/Toeslagen voor het herbeoordelen van haar recht op kinderopvangtoeslag. Dit speelt in...

Lees verder

Geen vrijstelling OVB op basis van BOR voor lichamen

Alleen verkrijgers die natuurlijke personen zijn, kunnen de bedrijfsopvolgingsregeling in de overdrachtsbelasting toepassen. Maar Rechtbank Den Haag oordeelt dat dit geen verboden vorm van discriminatie is. De belanghebbende in deze zaak is een vennootschap die maaltijdproducent is. Zij oefent haar onderneming uit in een onroerende...

Lees verder

Overzicht belastingschulden april bevat fouten

In het overzicht met de openstaande belastingschuld die ondernemers in april 2022 hebben gekregen, is in sommige gevallen te veel invorderingsrente berekend. De Belastingdienst heeft in de eerste helft van april alle ondernemers met bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis een brief gestuurd over...

Lees verder

Reëel box 3-rendement is zonder ongerealiseerd rendement

Bij het bieden van rechtsherstel op grond van het Kerstarrest behoren ongerealiseerde verliezen niet tot het werkelijk rendement, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden. Op grond van het zogeheten Kerstarrest moet de belastingrechter voor de jaren 2017 en verder rechtsherstel bieden als het forfaitair inkomen in box 3 hoger...

Lees verder

Loonafspraken zijn terug op niveau voor corona

Volgen AWVN zijn de loonafspraken in maart met een gemiddelde van 3,1% gestegen. Daarmee zijn de loonafspraken terug op het niveau van vlak voor het uitbreken van de coronacrisis. Met dit maandgemiddelde wordt de opwaartse trend in cao-afspraken voortgezet en kruipt het jaargemiddelde richting de...

Lees verder