Coronavirus raakt ook pensioenfondsen

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor de gemiddelde dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen. Deze liep in februari terug van 101% naar 95%. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon. De beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, bleef stabiel op 102%. Deze...

Lees verder

Arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht voor zzp’ers

Het voorstel van de Stichting van de Arbeid voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers is een belangrijke stap om een hiaat in het sociale verzekeringsstelsel te dichten volgens VNO-NCW en MKB-Nederland. Beide werkgeversorganisaties zijn trots op het grote draagvlak van het voorstel, waar ook organisaties van...

Lees verder

Voor doorschuifregeling ab is omvang winstaandeel irrelevant

Is een bv voor 1% gerechtigd tot de winst van een landbouwmaatschap? En oefent de maatschap een materiële onderneming uit? Dan drijft de bv een materiële onderneming. De mate van gerechtigdheid tot het resultaat van de maatschap is niet van belang voor de toepassing van...

Lees verder

Schenking uit bv van vader deels namens moeder gedaan

Een vader heeft vanuit zijn bv aan zijn kinderen een gift gedaan. Binnen 180 dagen na het doen van die schenking overlijdt de moeder. Het echtpaar was in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. Rechtbank Zeeland-West-Brabant vindt dat de schenking daarom voor de helft uit de...

Lees verder

Opzettelijk niet voldoen van belastingen

Laat een bv opzettelijk inhouding en afdracht van loonheffingen achterwege? Dan is de dga hoofdelijk aansprakelijk. Hetzelfde geldt voor het opzettelijk niet betalen van de verschuldigde omzetbelasting door een bv. Een belastingplichtige is tot 2010 aandeelhouder in Y bv (hierna: de bv) en I bv....

Lees verder

Geen staking als onderneming tijdelijk is verhuurd

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet ook bij tijdelijke verhuur van een onderneming van toepassing is. Bij tijdelijke verhuur komt de exploitatie van de oorspronkelijke onderneming weer terug bij de verhuurder. Hij blijft daarmee voldoen aan het voortzettingsvereiste van de bedrijfsopvolgingsregeling...

Lees verder

Rittenregistratiesysteem blijkt niet zaligmakend

Een dga die voor zijn rittenregistratie gebruik maakt van een rittenregistratiesysteem blijkt toch niet over een sluitende rittenadministratie te beschikken. Ook al heeft de inspecteur het registratiesysteem in andere gevallen als afdoende geaccepteerd. Een bv heeft aan zijn directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) een Toyota Land Cruiser...

Lees verder

Maak eens vaker een compliment

Het geven van complimenten aan werknemers en collega’s heeft een positieve invloed, maar een kwart van de Nederlandse werknemers krijgt nooit complimenten op het werk. Dit blijkt uit onderzoek van Protime onder ruim 1.000 medewerkers. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 22 procent van de werknemers...

Lees verder

Fiscus mag vragen om beschadiging auto aan te tonen

De registratie van een beschadigde auto leidt tot een lagere heffing van BPM dan wanneer de auto intact is. Maar als iemand stelt dat een te registreren auto is beschadigd, mag de Belastingdienst hem in beginsel vragen om de auto en zijn schade te tonen....

Lees verder

Kantoortuin leidt eerder tot verzuim

Uit de resultaten van een enquête (met input van ca. 90 bedrijfsartsen) concludeert tv-programma ‘De Monitor’ dat vermoeidheid en concentratieverlies door het werken in een kantoortuin leidt tot verzuim. De NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde) vindt ook dat er extra aandacht voor het...

Lees verder