Ondernemers krijgen per sms herinnering btw-aangifte

Ondernemers die over het 2e kwartaal van 2022 of juni 2022 nog geen btw-aangifte hebben gedaan, ontvangen van 2 tot en met 4 augustus een sms-bericht van de Belastingdienst. In het bericht worden ondernemers er aan herinnerd dat zij uiterlijk 7 augustus 2022 btw-aangifte moeten doen...

Lees verder

Risico van celstraf verhoogt immateriële schadevergoeding

Soms kan de uitkomst van een fiscale beroepsprocedure de hoogte van een straf in een strafprocedure beïnvloeden. In dat geval heeft de belanghebbende recht op een hogere schadevergoeding dan normaal bij een overschrijding van de redelijke termijn. Een man wordt ervan verdacht valse koerslijsten te...

Lees verder

Belastingdienst kan bezwijken onder lichte bewijslast

Een weigering om informatie te verschaffen over buitenlandse banktegoeden kan leiden tot omkering van de bewijslast. Maar een lichte bewijslast voor de Belastingdienst is nog altijd een bewijslast. Dat een lichte bewijslast soms te zwaar is voor de fiscus, blijkt uit een recente zaak voor...

Lees verder

Kijk niet naar jarenreeks bij toets buitensporigheid box 3

De belastingrechter kan rechtsherstel bieden voor box 3 voor de jaren 2013 – 2016 als de heffing een buitensporige en individuele last vormt. Bij deze toets dient men volgens Rechtbank Den Haag niet te kijken over een langere reeks van jaren. Het box 3-vermogen van...

Lees verder

Kabinet werkt aan actieplan vestigingsklimaat

Minister Adriaansens vindt de aanwezigheid van hoofdkantoren in Nederland van groot belang, uiteindelijk worden daar de beslissingen genomen over toekomstige investeringen. Daarom werkt de minister aan een actieplan om het vestigingsklimaat te versterken schrijft zij in een Kamerbrief als antwoord op vragen over het bericht...

Lees verder

Brexit maakt zakendoen met VK nog steeds lastig

Nederlandse bedrijven die zakendoen in Engeland hebben nog veel last van Brexit, voornamelijk omdat de Britten achterlopen met digitalisering zegt de Nederlands Britse Handelskamer tegen BNR. Daarbij komt nog de inflatie, de energiecrisis en het gerommel in de Britse politiek en de conclusie is dat...

Lees verder

Weinig gebruik van TVL startersregeling

De Startersregeling voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten sluit 2 augustus 17:00 uur. Tot nu toe hebben ruim 700 starters de tegemoetkoming aangevraagd. Dat is minder dan verwacht. RVO heeft via allerlei communicatiekanalen geprobeerd starters te bereiken en hoopt dat dit getal nog zal oplopen.Ook zijn...

Lees verder

A-G: FE VPB kan soms dankzij beschikking bestaan

Advocaat-generaal Wattel meent dat de inspecteur een afgegeven beschikking Fiscale eenheid vennootschapsbelasting niet zomaar mag herzien. Dat komt door het vertrouwensbeginsel. De zaak ligt anders als de belanghebbende te kwade trouw is. Een bv drijft een groothandel in bouwmaterialen. Bovendien neemt zij op 29 november...

Lees verder

Langdurig inwonende broer heeft recht op partnervrijstelling

Ongeregistreerd samenwonenden kunnen zelfs zonder notarieel contract fiscale partners zijn voor de erfbelasting. Zij moeten dan wel minimaal vijf ononderbroken jaren op hetzelfde adres staan ingeschreven. Aan het begin van die periode mag zo’n samenwoner een andere fiscale partner hebben, zo oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden. De...

Lees verder

Geen kwijtschelding, geen opschortende schenkingsvoorwaarde

Stelt de inspecteur dat een onzakelijke lening op het moment van kwijtschelding telt als een schenking omdat een opschortende voorwaarde is vervuld? Die stelling houdt geen stand als bij het verstrekken van die lening niet impliciet een kwijtschelding is overeengekomen. Een vader laat zijn holding...

Lees verder