Als bv contractpartij is, is aandeelhouder geen IB-ondernemer

Een aandeelhouder zoekt cliënten voor zijn bv en die bv is steeds de contractpartij. In beginsel zal de aandeelhouder onder zulke omstandigheden geen IB-ondernemer zijn. Een man die zijn beroep omschrijft als rentmeester geeft op 27 december 2011 bij de Kamer van Koophandel op dat hij...

Lees verder

Herziening btw-aftrek door vrijgestelde huur leeg pand

Een btw-ondernemer koopt vastgoed om dat belast door te verkopen. Als de verkoopmarkt ongunstig is, besluit hij leegstaande panden te verhuren. Als dat te lang duurt, riskeert hij echter herziening van de aftrek voorbelasting. Een bv met als doel het ontwikkelen van onroerende zaken, realiseert...

Lees verder

Terugkeerpremie eigenrisicodrager Ziektewet gaat omhoog

Met ingang van 1 januari 2024 gaat de terugkeerpremie die eigenrisicodragers voor de Ziektewet betalen als zij het eigenrisicodragerschap beëindigen omhoog. Wordt het eigenrisicodragerschap ZW uiterlijk 1 juli 2022 beëindigt, dan betaalt de werkgever de lagere terugkeerpremie. Op dit moment is de terugkeerpremie minimaal de helft van...

Lees verder

Betaald ouderschapsverlof omhoog naar 70%

Uit een brief van minister Van Gennip aan de Eerste en Tweede Kamer blijkt dat het kabinet de uitkering voor het betaald ouderschapverlof verhoogt naar 70% van het dagloon. In het oorspronkelijke wetsvoorstel, dat ingaat vanaf 2 augustus 2022, bedroeg de uitkering 50% van het...

Lees verder

Onjuiste naam zaait twijfel over zakelijkheid lening

Vanwege het gebrek aan leningsvoorwaarden loopt een dga die via zijn rekening-courant geld leent aan zijn bv het risico dat de fiscus de lening onzakelijk vindt. Nu kan de dga het rekening-courantkrediet omzetten in een lening. Maar dat is niet overtuigend als de naam van...

Lees verder

Jubelton wordt per 1 januari 2023 verlaagd

Het kabinet heeft besloten de schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) met ingang van 1 januari 2023 te verlagen naar € 27.231. Dit heeft staatsecretaris Van Rij laten weten aan de Tweede Kamer. Dit jaar kunnen mensen tussen de 18 en 40 jaar nog een belastingvrije schenking...

Lees verder

Geen werknemersvrijstelling zonder arbeidsovereenkomst

Een ontvanger van een erfenis of legaat die de werknemersvrijstelling in de erfbelasting wil toepassen, moet aannemelijk kunnen maken dat hij in dienstbetrekking heeft gewerkt voor de erflater. Een vrouw verricht gedurende zo’n vijftien jaar een groot aantal huishoudelijke werkzaamheden voor een alleenstaande man op...

Lees verder

Verblijfskosten eigen rijders: bedrag 2022 bekend

Eigen rijders, die meerdaagse of op meer dagen internationale ritten maken, mogen als verblijfskosten een vast bedrag per gereden dag ten laste van hun winst brengen. Voor 2022 is dit bedrag vastgesteld op € 41,50. Zelfstandige transportondernemers die internationale ritten maken mogen onder voorwaarden een vast...

Lees verder

Handreiking bijtellingspercentages aangepast

De handreiking met de bijtellingspercentages voor privégebruik auto is door de Belastingdienst geactualiseerd. De percentages zijn aangepast aan de wijzigingen die per 2022 zijn ingegaan. Daarnaast is de informatie over de bijtelling na afloop van de 60-maandenperiode uitgebreid. Voor auto’s zonder CO2-uitstoot geldt een korting...

Lees verder

Hypotheekrenteaftrek voor partner die snelste aangifte doet

Hebben geregistreerde partners ieder een eigen woning en geven beiden hun woning op als eigen woning? Dan telt de woning van de partner, die als eerste zijn aangifte heeft ingediend, als de eigen woning van de geregistreerde partners. Een vrouw en een man gaan op...

Lees verder