Eerste dag zevende periode NOW: 2.800 aanvragen

Op de eerste dag dat bedrijven NOW-5 konden aanvragen voor de maanden november en december, hebben meer bedrijven een aanvraag gedaan dan in de vorige periode. De zevende periode NOW (NOW-5) beslaat ditmaal geen drie, maar twee maanden. Werkgevers met minimaal 20% omzetverlies kunnen een...

Lees verder

Lager btw-tarief op aantal goederen en diensten

De ministers van Financiën van de Europese Unie hebben overeenstemming bereikt over de verlaging van het btw-tarief op onder andere zonnepanelen, water, personenvervoer en livestreaming van sportwedstrijden of shows. Hiertoe wordt de BTW-Richtlijn uit 2006 gewijzigd. Na jaren onderhandelen zijn de ministers het eens geworden...

Lees verder

Stelselwijziging PEB voorkomt verliesverdamping

Het blijkt dat bv’s die een pensioen in eigen beheer hadden, verliesverdamping konden voorkomen door over te schakelen naar het omslagstelsel. Een bv kent pensioenrechten toe aan haar bestuurder en enig werknemer, die ook 0,5% van de aandelen in de bv houdt. Een stichting heeft...

Lees verder

Fout in verhuurovereenkomst, maar toch btw-aftrek

Een verhuurovereenkomst sluit langdurige verhuur niet uit, maar verder wijst alles erop dat de partijen alleen kortdurend willen verhuren. In zo’n geval is sprake van kortdurende verhuur en eventueel aftrek van voorbelasting. Een bv exploiteert diverse onroerende zaken, waaronder een pand dat bij aankoop uit...

Lees verder

CBS gaat jaarlijks onderzoek doen naar familiebedrijven

Minister Blok heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat het CBS jaarlijks onderzoek gaat doen naar familiebedrijven. Dit naar aanleiding van een ingediende motie waarin wordt verzocht om vanaf 2022 periodiek onderzoek te doen naar familiebedrijven en de resultaten met de Kamer te delen....

Lees verder

Niet aantoonbaar uit Nederland vertrokken

Als een werknemer niet kan aantonen dat hij daadwerkelijk Nederland heeft verlaten om voor een buitenlandse werkgever te werken, mag Nederland over het buitenlandse inkomen heffen. Een beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt niet als de eerder in het buitenland verrichtte werkzaamheden weliswaar hetzelfde zijn maar...

Lees verder

Ondernemen is meer dan investeren

Pas wanneer sprake is van een bron van inkomen, kan fiscaal gezien een IB-onderneming aanwezig zijn. Hof Amsterdam maakt in twee uitspraken duidelijk dat het doen van investeringen op zich onvoldoende is om een bron van inkomen te hebben. Zo moet zelfs na wat pech...

Lees verder

Technische btw-problemen bij de Belastingdienst

Als gevolg van technische problemen bij de Belastingdienst zijn mogelijk ten onrechte naheffingsaanslagen btw over het derde kwartaal 2021 en september 2021 opgelegd. Ook waren er problemen met de bevestigingsbrieven van btw-meldingen in het éénloketsysteem. Ondernemers hebben mogelijk ten onrechte een naheffingsaanslag btw ontvangen vanwege...

Lees verder

Gewijzigde winstverdeling wijst op nieuwe maatschap

Soms ontbinden twee maten een maatschap om vervolgens een nieuwe maatschap met elkaar aan te gaan met een andere winstverdeling. In zo’n situatie kan de inbreng van vastgoed in de nieuwe maatschap vrijgesteld zijn van overdrachtsbelasting. In 1994 gaan een vrouw met haar echtgenoot een...

Lees verder

Geen excuus om betaling op g-rekening uit te stellen

Als een uitlener van personeel toestaat dat de inlener zijn verschuldigde betaling stort op de g-rekening van de uitlener, mag die inlener zijn betaling in principe niet opschorten. Een bv stelt in de periode van januari tot en met juli 2019 Poolse arbeidskrachten ter beschikking...

Lees verder