MKB Export Award 2019

De MKB Export Award ondersteunt ondernemers die de potentie hebben om succesvol de grens over te gaan of bestaande internationale activiteiten uit te breiden. De Award biedt ondernemers met internationale ambities een stevige steun in de rug. Ondernemers die aan kunnen geven met welk product...

Lees verder

Kostenaftrek na mislukte procedure om alimentatie

Een ex-partner die kosten maakt om partneralimentatie te krijgen, kan deze kosten in aftrek brengen in de aangifte. Dat geldt zelfs als de rechter uiteindelijk de vordering afwijst. Wel moet bij het instellen van de procedure redelijkerwijs te verwachten zijn dat de rechter het recht...

Lees verder

Waar woont een ambulante handelaar?

De Belastingdienst beoordeelt voor fiscale doeleinden of iemand zijn feitelijke woonplaats in Nederland heeft op basis van diverse factoren. Daarbij is voor de Belastingdienst ook van belang of die persoon niet tevens een woonplaats buiten Nederland heeft. Een verkoper van tapijten, klokken, huishoudelijke artikelen, textiel...

Lees verder

Auto ter beschikking gesteld: houd het gebruik bij

Mogen werknemers een auto van de zaak mee naar huis nemen, houd dan als werkgever goed bij welke werknemer over welke auto beschikt. Dit is van belang om te kunnen bewijzen dat er geen sprake is van priv├ęgebruik. Een aannemingsbedrijf dat was gespecialiseerd in het...

Lees verder

Nieuwe subsidieregeling LNG/bio-LNG in 2020

Per 1 januari 2020 treedt de LNG/bio-LNG stimuleringsregeling in werking. De nieuwe regeling komt in de plaats van de accijnsteruggaveregeling op LNG, die per 1 januari 2019 was stopgezet. Eind 2018 besloot het Ministerie van Financi├źn de accijnsteruggaveregeling op LNG niet te verlengen. Hierdoor ontstond...

Lees verder

2020: Vaste werknemer goedkoper en flexkracht duurder

De werkgeverslasten voor een personeelslid in vaste dienst gaan omlaag terwijl tijdelijke contracten voor werkgevers duurder worden. Dat komt door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) en de nieuwe WW-premie, meldt HR- en salarisdienstverlener ADP. In 2019 betaalde een werkgever voor een werknemer...

Lees verder

Studie en zoeken naar baan onvoldoende voor duurzame band

Een verblijfsvergunning voor het volgen van een studie en voor het zoeken van een baan zijn onvoldoende om van een duurzame band met Nederland te kunnen spreken. Op het moment van het aangaan van de arbeidsovereenkomst is er geen sprake van een duurzame band van...

Lees verder

Draag btw af bij automatische incasso

Een ondernemer die een vooruitbetaling per automatische incasso ontvangt, moet verplicht btw af te dragen op het moment dat die vooruitbetaling is ontvangen. Een bv exploiteert een fitnesscentrum. Zij ontvangt in december 2010 abonnementsgelden voor het jaar 2011. Deze bv vindt dat hier geen sprake...

Lees verder

Bijdrage-inkomen Zvw niet lager bij stakingswinstlijfrente

Het opbouwen van een oudedagsvoorziening door een stakingswinstlijfrente verschilt in een aantal opzichten van het opbouwen van een pensioen of de toevoeging aan een oudedagsreserve. Volgens Rechtbank Noord-Nederland is geen sprake van gelijke gevallen. In 2016 staakt een ondernemer zijn onderneming. Bij de staking bedingt...

Lees verder

Tweede Kamer stemt in met Wetsvoorstel UBO-register

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor invoering van een UBO-register. Ondernemingen en rechtspersonen zijn in 2020 verplicht om hun (in)directe eigenaren te registreren. Een UBO (ultimate beneficial owner)is een natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een...

Lees verder