Onderzoek naar wettelijke bescherming zakelijke financiering

Minister Kaag onderzoekt op dit moment of het noodzakelijk en wenselijk is dat ondernemers ook bij wet worden beschermd bij zakelijke financiering. Dit antwoordt de minister op Kamervragen over de verkenning naar non-bancaire mkb-financiering van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zakelijke kredietverlening is niet in...

Lees verder

Minderheidsaandeelhouder misschien niet sociaal verzekerd

Een bv sluit met andere vennootschappen een managementovereenkomst en de andere vennootschappen hebben arbeidsovereenkomsten gesloten met bestuurders. Deze bestuurders zijn minderheidsaandeelhouders. Onder deze omstandigheden is het nog maar de vraag of deze aandeelhouders voor de sociale zekerheid in dienst zijn bij de bv. Een bv...

Lees verder

Internetconsultatie afschermen bezoekadressen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is een internetconsultatie gestart over een wijziging van het Handelsregisterbesluit. Het gaat om het op verzoek afschermen van bezoekadressen van een onderneming of handelspersoon. Sinds 1 januari 2022 schermt de Kamer van Koophandel het woonadres van ondernemers en bestuurders...

Lees verder

Wetgever mag aftrek lage arbeidsbeloning partner beperken

Een ondernemer kan zijn partner een arbeidsbeloning betalen, als deze partner in de onderneming meewerkt. Is de beloning lager dan € 5.000, dan komt deze niet in aftrek op de winst. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat deze wettelijke bepaling niet discriminatoir is. Een man laat...

Lees verder

Toegang tot aangifteportaal Belastingdienst moet gratis zijn

Sinds 2020 kunnen inhoudingsplichtigen aangiften loonheffing bij de Belastingdienst alleen met behulp van eHerkenning indienen. Rechtbank Gelderland heeft geoordeeld dat de wettelijke grondslag hiervoor ontbreekt. Een naheffingsaanslag loonheffing vanwege het niet indienen van een aangifte loonheffing heeft de rechtbank daarom vernietigd. Een bv is verplicht...

Lees verder

Internetconsultatie knellende wetten en regels

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is, op verzoek van de Tweede Kamer, een internetconsultatie gestart over de negatieve effecten van wetten en regels op mensen. Deze inventarisatie wil men gebruiken om de wetten en regels te verbeteren. De Tweede Kamer heeft het kabinet...

Lees verder

Pas 100% renteaftrek na verdeling echtelijke woning

Na een echtscheiding verkrijgt de achterblijvende ex-partner pas de volledige economische eigendom van de echtelijke woning als de andere ex-partner geen belang meer heeft bij de waardeontwikkeling van de woning. Tot die tijd is het mogelijk dat een deel van de hypotheekrente voor beide ex-partners...

Lees verder

Meer dan normaal vermogensbeheer nodig voor toepassing BOR

Ook al verricht een vennootschap verscheidene activiteiten, dat vormt nog geen garantie dat zij voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling een materiële onderneming drijft. Een weduwe houdt aandelen in een vennootschap die wijlen haar man heeft opgericht. Wanneer de weduwe overlijdt, wil haar dochter en...

Lees verder

Nieuwe kansen met de Brexit Adjustment Reserve

De Europese Unie heeft een eenmalige steunregeling, de Brexit Adjustment Reserve, in het leven geroepen voor bedrijven en sectoren die hard zijn geraakt door de Brexit, zoals exporteurs en vissers. Voor Nederlandse ondernemers en vissers die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Brexit...

Lees verder

Geen kilometeradministratie, geen BPM-vrijstelling

Verleent de inspecteur de BPM-vrijstelling voor ondernemers ook al geeft de ondernemer aan dat hij geen kilometeradministratie bijhoudt? Hof Den Bosch oordeelt dat zelfs in die situatie de Belastingdienst die vergunning mag intrekken. Een dga dient op 16 december 2012 een aanvraag vergunning vrijstelling BPM...

Lees verder